PL EN


2017 | 6 | 145–156
Article title

Język zmiany w analizie transakcyjnej

Content
Title variants
EN
Language of Change in Transactional Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Model adaptacji osobowości jest interesujący, ale trudny do zastosowania przez osoby szkolące się jako terapeuci i praktykujących terapeutów, którzy osiągnęli impas ze swoim klientem. Autor przedstawia alternatywną wersję adaptacji osobowości. Model opiera się na analizie struktury osobowości, procesu komunikacji oraz opisie osi czasu. Doświadczenie postrzegania czasu przekłada się na nasze zachowania komunikacyjne. Proponowany model diagnozy charakteryzuje proces komunikacji, zaś zmiana wzoru komunikacji ma prowadzić do zmiany zachowania i osobowości.
EN
Personality adaptation model is interesting but difficult for individuals training to become therapists and for practicing therapists who have reached an impasse with their client. The author presents another version of the adaptation of personality. The model is based on analysis of personality structure and communication process and describes timeline – how we characterise chronological time in the space around us. The diagnosis describes the communication process. Change in the pattern of communication is to lead to a change in behaviour and personality.
Year
Issue
6
Pages
145–156
Physical description
artykuł naukowy
Contributors
References
 • 1. Bernstein, B. (2000). Pedagogy, Symbolic Control, and Identity: Theory, Research, Critique. Rowman & Littlefield.
 • 2. Blumer, H. (1986). Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Berkeley: University of California Press.
 • 3. Dąbrowski, K. (1996). W poszukiwaniu zdrowia psychicznego. Warszawa: PWN.
 • 4. García-Sierra A., Ramírez-Esparza, N., Silva-Pereyra, J., Siard, J., Champlin, C. (2012). Assessing the double phonemic representation in bilingual speakers of Spanish and English: An electrophysiological study. Brain & Language, 121, 194–205.
 • 5. Griffin, E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP.
 • 6. Grzesiuk, L. (1994). Studia nad komunikacją interpersonalną. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • 7. Grzesiuk, L. (2005). Psychoterapia. Teoria – podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.
 • 8. Hall, C.S., Lindzey, G. (2010). Teorie osobowości. Warszawa: PWN.
 • 9. Hay, J. (2013). Personality Adaptations and AP3 – an Essay, http://www.juliehay.org, pobrane 10 października 2017.
 • 10. Hayakawa, S., Tannenbaum, D., Costa, A., Corey, J.D., Keysar, B. (2017). Thinking More or Feeling Less? Explaining the Foreign-Language Effect on Moral Judgment. Psychological Science, 28 (10), 1387–1397.
 • 11. Joines, V., Stewart, I. (2002). Personality Adaptations: A New Guide to Human Understanding in Psychotherapy and Counseling. Nottingham, England, and Chapel Hill: Lifespace Publishing.
 • 12. Kratochvil, S. (2003). Podstawy psychoterapii. Poznań: Zysk i Spółka.
 • 13. Liberman, Z., Woodward, A.L., Keysar, B., Kinzler, K.D. (2016). Exposure to multiple languages enhances communication skills in infancy. Developmental Science, 20, https://doi.org/10.1111/desc.12420.
 • 14. Limont, W. (2011). Teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego a z zdolności, twórczość, transgresja. W: B. Bartosz, A. Keplinger, M. Straś-Romanowska (red.), Prace psychologiczne LX. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 95–110.
 • 15. Ludewig, K. (1995). Terapia systemowa – podstawy teoretyczne i praktyka. Gdańsk: GWP.
 • 16. Miller, W., Rollnick, S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 17. Mindell, A. (1996). Metaumiejętności. O sztuce terapii. Warszawa: Nuit Magique.
 • 18. O’Connor, J., Seymour, J. (2013). NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego. Poznań: Zysk i Spółka.
 • 19. Ramírez-Esparza, N., García-Sierra, A. (2014). The bilingual brain: Language, Culture and Identity. W: V. Benet-Martinez, Y-y Hong (red.). (s. 35–56). Handbook of multicultural identity: Basic and applied perspectives. Oxford, New York: Oxford Press.
 • 20. Ramírez-Esparza, N., Gosling, S.D., Benet-Martínez, V., Potter, J., Pennebaker, J.W. (2006). Do bilinguals have two personalities? A special case of cultural frame switching. Journal of Research in Personality, 40, 99–120. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2004.09.001.
 • 21. Rosenberg, M.B. (2016). Porozumienie bez przemocy. O języku życia. Warszawa: Czarna Owca.
 • 22. Sapir, E. (1978). Kultura, język, osobowość. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • 23. Stewart, I., Vann J. (2016). Analiza transakcyjna dzisiaj. Poznań: Rebis.
 • 24. Ware, P. (1983). Personality Adaptations, Transactional Analysis Journal, 13, 11–19. https://doi.org/10.1177/036215378301300104.
 • 25. Watzlawick, P., Beavin Bavelas, J., Jackson, D. (1967). Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies and Paradoxes. New York: Norton Company.
 • 26. White, T. (2004). Personality adaptation, TA Times. Maj 2004, s. 19–28, http://tony-white.com/magazines, pobrane 10 października 2017.
 • 27. Wilber, K. (1996). Niepodzielone. Wschodnie i zachodnie teorie osobowości. Poznań: Zysk i Spółka.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-663013af-1006-46d5-89b5-a9f63083498d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.