PL EN


2011 | 2 | 1 | 106-121
Article title

Obraz katolików i muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia "U musafirhani"

Authors
Content
Title variants
HR
Slika katoličke i muslimanske sredine u poljskim prijevodima pripovjetke Ive Andrića pod naslovom "U musafirhani"
EN
The picture of Bosnian Catholics and Muslims in the Polish translations of Andrić’s short story "U musafirhani"
Languages of publication
PL
Abstracts
HR
Postoje dva različita poljska prijevoda Andrićeve pripovjetke pod naslovom "U musafirhani". Prvi Marije Znatowicz-Szczepańske nastao je 1937. godine, drugi Alije Dukanovića — 1966. Analiza pokazuje kako Andrić prikazuje franjevce i muslimane i što se s tom njegovom slikom događa u prijevodu, odnosno pokazuje dvije različite strategije prevođenja koje u određenoj mjeri ovise o povijesnom i ideološkom kontekstu, recepciji Andrićeva djela u oba razdoblja te individualnim predodžbama prevoditelja o katolicima i muslimanima. S obzirom na način predstavljanja katoličke i muslimanske sredine Znatowicz-Szczepańska prmijenjuje strategiju naturalizacije, Dukanovićeva strategija bliža je egzotizaciji. Kod Znatowicz-Szczepańske katolička sredina je jača i u odnosu na original, i u odnosu na drugi prijevod. Kod Dukanovića vidljivo je na više mjesta prikazivanje muslimana u boljem svijetlu nego kod Andrića i u ranijem prijevodu što je ipak u izvjesnom smislu primjer manipulacije.
EN
There are two Polish translations of Andrić’s short story "U musafirhani". First one by Maria Znatowicz-Szczepańska was published in 1937. Second one by Alija Dukanović, Bosnian who settled and lived in Poland, was published in 1966. The story presents two Bosnians communities: Catholics and Muslims. The analysis of these two translations shows that the Catholic community is stonger in the Polish translations than in the original text. This tendency is more clear in Znatowicz-Szczepańska’s work. On the one hand the position of Catholics is much better and on the other hand their dependence on Muslims is smaller, as it was in real and as it is shown in Andrić’s pieace. In Dukanović’s translation there is a tendency to present Muslims in a better way as well. They are not so primitive, demanding and ruthless. Differences between translations corresponde with the context they were written. In the period between two world wars there was an antiphaty for the Muslim part of Bosnia which was treated as a dangerous element, warlike and communistlike. After The Second World War, during Communist times, rules unitarist ideology and it wasn’t coreect to emphasis civilizations, religious and national differences. It helps to understand both strategies of translations, why Marija Znatowicz-Szczepańska is very familiar with Catholics and very distanced from Muslims and at the same time why Alija Dukanović presents Muslims in a better way. Znatowicz-Szczepańska’s way of translation we can treat as domestication, Dukanović’s one as foreignization with strong element of the manipulation.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
106-121
Physical description
Dates
published
2011-01-01
Contributors
References
 • Bassnett Susan. „The Translation Turn in Cultural Studies.” Bassnett Susan, André Lefevere. Constructing Cultures. Essays on Literary Translation. Clevendon—Philadelphia—Toronto—Sydney—Johannesburg: Multilingual Matters Ltd., 1988.
 • Bednarczuk, Monika. „Ideał antyczny, czyli (jugo)słowiański: Polacy jako północna diaspora.” Przegląd Humanistyczny 5 (2008).
 • Bukowski, Piotr, Magda Heydel. Przekład — język — literatura. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Ed. Piotr Bukowski, Magda Heydel. Kraków: Znak, 2009. 23—37.
 • Lefevere, André. „Ogórki Matki Courage.” Trans. Agata Sadza. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Ed. Piotr Bukowski, Magda Heydel. Kraków: Znak, 2009. 221—246
 • Škreb, Zdenko, Ante Stamać. Uvod u književnost. Teorija i metodologija. Zagreb—Ljubljana: Globus, 1986.
 • Subotin, Stojan. „Kilka uwag na marginesie polskich przekładów utworów Iwo Andricia.” Pamiętnik Słowiański 13 (1963): 247—256.
 • Wierzbicka, Katarzyna. „Recepcja twórczości Ivo Andricia w Polsce.” Polsko-jugosłowiańskie stosunki literackie. Red. Jerzy Śliziński. Wrocław: Ossolineum, 1972, s. 243—255.
 • Wierzbicki, Jan. „Ivo Andrić — perspektywy recepcji.” Wierzbicki, Jan. Literacka Jugosławia, czyli o sposobach istnienia literatur narodowych. Literackie i folklorystyczne sondaże. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989. 107—117.
 • Wierzbicki, Jan. „Jeden z tłumaczy Andricia w sprawie uwag Stojana Subotina.” Pamiętnik Słowiański 13 (1963): 289—292.
 • Wierzbicki, Jan. „Literacka Jugosławia, czyli o sposobach istnienia literatur narodowych.” Literackie i folklorystyczne sondaże. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989. 103–136.
 • Wierzbicki, Jan. Ivo Andrić. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965.
 • Zeman, Zdenko, Marko Zlomislić. „Smjeranje prema drugom: Drugi smjer Jacquesa Derride.” Derrida, Jacques. Drugi smjer. Red. Zdenko Zeman, Marko Zlomislić. Tłum. Srđan Rahelić. Zagreb: 1999.
 • Živančević, Milorad. „Andrić u Poljskoj.” Zbornik Matice srpske za slavistiku. 28 (1985): 7—43, 7. Web [http://www.rastko.rs/rastko-pl/umetnost/knjizevnost/studije/mzivancevic-andric.php].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6631de0c-8277-41b1-81b8-e2cc99a26d65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.