Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(94) | 73-88

Article title

Plonowanie wybranych odmian pszenżyta ozimego w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Content

Title variants

EN
YIELDING VARIETIES OF WINTER TRITICALE IN POST REGISTRATION TRIALS

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w Wielkopolsce podjęto próbę analizy interakcji odmian pszenżyta ozimego z warunkami glebowo-klimatycznymi dla wysokości roślin, wilgotności, masy tysiąca ziaren i plonu. Materiałem badawczym były odmiany przyjęte do doświadczeń w latach 2013/14 – 2015/16.
EN
On the base of Post Registration Trials (PRT) in Wielkopolska attempt to analyze the interaction of varieties of triticale with soil and climatic conditions for yield, height, humidity and 1000 grain weight. The research material was varieties admitted to experiments in the years 2013/14 – 2015/16.

Year

Issue

Pages

73-88

Physical description

Dates

received
2018-06-18
accepted
2018-11-20

Contributors

author
 • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
author
 • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych

References

 • Achremowicz B., Ceglińska A., Gambuś H., Haber T., Obiedziński M. (2014): Technologiczne wykorzystanie ziarna pszenżyta. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, (24), 113-120.
 • Bujak H., Tratwal A., Walczak F. (2012a): Reakcja odmian pszenżyta ozimego na warunki środowiskowe Wielopolski przy dwóch poziomach intensywności agrotechniki. Biul. IHAR, (264), 141-155.
 • Bujak H., Tratwal A., Walczak F. (2012b): Zmienność plonowania i cech użytkowych odmian pszenżyta ozimego w Winnej Górze. Annales UMCS Lublin – Polonia Sectio E. (Vol. LXVII), (3), 1-11.
 • Cyfert R. (2008): Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Zboża ozime. Pszenżyto ozime. COBORU. Słupia Wielka, (55), 33-44.
 • Fornal J., Sadowska J., Kaczyńska B. (1992): Pilot production and estimation of Triticale flakes. Pol. J. Food Nutr. Sci., 1, (42), 15-22.
 • Gacek E. (1998): Program porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w Polsce. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, (3), 32-34.
 • Gacek E., Behnke M. (2006): Wdrażanie postępu biologicznego do praktyki rolniczej w warunkach gospodarki rynkowej. Biul IHAR, (240/241), 83-90.
 • Rencher A. C. (1998): Multivariate statistical inference and applications. New York: John Wiley and Sons.
 • www.gus.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-663d14a0-f1c9-4150-b86b-82f94fdb944b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.