PL EN


2013 | 144 | 123-133
Article title

Targowisko jako zanikające źródło dochodów małej gminy miejsko-wiejskiej na przykładzie Tuszyna w województwie łódzkim

Authors
Content
Title variants
EN
Market Function as a Decreasing Revenue Source of a Small Urban-Rural Gmina; Case of Tuszyn
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is to show declining market function of a small urban-rural gmina of Tuszyn, and its impact on decreasing local budget's revenue. It seems that the main reason of this bad situation is the local authorities' inability to cope with growing competition of other market centers in nearby Rzgów and in Łódź.
Year
Volume
144
Pages
123-133
Physical description
Contributors
author
References
  • Bank Danych Lokalnych. www.stat.gov.pl.
  • Biuletyn Informacji Publicznej. www.tuszyn.info.pl.
  • Bury A.: Wpływy z targowisk jako główne źródło dochodów gminy, na przykładzie Tuszyna. Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi, Kalisz 2006, nr 5, s. 25-31.
  • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuszyn na lata 2008-2013. Biuletyn Informacji Publicznej. www.tuszyn.info.pl.
  • Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za lata 2004-2006 i 2008-2011.Bank Danych Lokalnych. www.stat.gov.pl.
  • Województwo Łódzkie 2011. Podregiony Powiaty Gminy. www.stat.gov.pl/lodz.
  • Zbiorcze sprawozdania z wykonania budżetów gmin za lata 2004-2011. www.mf.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-664422e1-e7cb-48dc-9877-fafeb8e00f4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.