PL EN


2019 | 19 | 4 | 11-21
Article title

Changing parents’ beliefs about the sports activities of their children: An intervention study

Content
Title variants
PL
Zmiana przekonań rodziców dotyczących uprawianiu sportu przez ich dzieci: Studium nad działaniem interwencyjnym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. Since parents are one of the most influential social- agents on children’ behavior, it is crucial to develop strategies for them to put major emphasis on their children’s physical activity. The purpose of this study was to analyze the effects of a judo-based intervention developed according to the self-determination theory on parents’ motivation. Methods. Ninety-six parents (54 men and 42 women) aged between 25 and 48 (M = 37.2, SD =2.58) with no previous experience in judo participated in this study. The intervention consisted of a session in which parents practiced judo with their children under the direction of coaches who used strategies to promote the satisfaction of basic psychological needs. Results. The post-intervention results showed high values in the satisfaction of the three basic psychological needs and significant increases of more self-determined forms of motivation and future intention to practice judo both for their children and for themselves. These increases were significantly higher for those parents with lower pre-intervention scores on the index of self-determination. Conclusion. Providing the parents of young athletes with a practical experience together with their children, following specific strategies and guided by specialist professionals, could be an effective intervention to produce adaptive changes in their motivation. In addition, parents with low degrees of self- determined motivation would seem to be the main target of this kind of intervention.
PL
Tło. Ponieważ rodzice są osobami, które w dużym stopniu wpływają na zachowania społeczne dzieci, ważne jest opracowanie strategii, które pozwolą im położyć duży nacisk na aktywność fizyczną swoich dzieci. Celem pracy była analiza wpływu działania interwencyjnego opartego na judo, opracowanego zgodnie z teorią samostanowienia motywacji rodziców. Metody. W badaniu wzięło udział 96 rodziców (54 mężczyzn i 42 kobiety) w wieku od 25 do 48 lat (M = 37,2, SD = 2,58) bez wcześniejszego doświadczenia w judo. Działanie interwencyjne składało się z sesji, w której rodzice ćwiczyli judo ze swoimi dziećmi pod kierunkiem trenerów, którzy wykorzystywali strategie promujące zaspokojenie podstawowych potrzeb psychologicznych. Wyniki. Wyniki po interwencji wykazały wysokie wartości w zaspokajaniu trzech podstawowych potrzeb psychologicznych oraz znaczący wzrost bardziej samostanowiących form motywacji i deklaracji przyszłego zamiaru uprawiania judo przez dzieci, jak i rodziców. Wskaźniki wzrostu były istotnie wyższe w przypadku rodziców z niższą punktacją przedinterwencyjną w odniesieniu do wskaźniku samostanowienia. Wniosek. Zapewnienie rodzicom młodych sportowców praktycznego doświadczenia wraz z ich dziećmi, przy zastosowaniu określonych strategii i pod kierunkiem specjalistów, może być skutecznym sposobem wywołania adaptacyjnych zmian w ich motywacji. Ponadto głównym obiektem tego rodzaju działania interwencyjnego wydają się być rodzice o niskim stopniu samookreślonej motywacji.
Year
Volume
19
Issue
4
Pages
11-21
Physical description
Contributors
  • Miguel Hernandez University of Elche (Hizpania)
author
  • Miguel Hernandez University of Elche (Hiszpania)
  • Miguel Hernandez University of Elche (Hiszpania)
  • Miguel Hernandez University of Elche (Hiszpania)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66454ec9-bf26-4c51-82ab-81b058951a7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.