PL EN


2019 | 105(161) | 167-175
Article title

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości w 2019 roku nt. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Authors
Content
Title variants
EN
Congress of the Accounting Departments in Poland in 2019 entitled Accounting in business unit management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst zawiera sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości (OZKR) zorganizowanego przez Instytut Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zjazd pod hasłem Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi odbył się w dniach 18–20 września 2019 roku w Szczecinie. Podczas zjazdu debatowano w sesjach plenarnej i równoległych, został wygłoszony wykład na temat dostępu do aktualnej bazy wiedzy z zakresu rachunkowości, controllingu oraz prawa jako wsparcie w procesie nauczania. Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu pt. Mechanizm podzielonej płatności – zmiany i bieżące problemy oraz mieli możliwość dyskusji w sesji plakatowej. W pierwszym dniu zjazdu podziękowano prof. dr hab. Kazimierze Winiarskiej (Uniwersytet Szczeciński) za jej wieloletnią, pełną zaangażowania pracę oraz aktywność naukową.
EN
The text contains a report from the National Congress of Accounting Departments organized by the Accounting Institute of the Faculty of Economic Sciences and Management at the University of Szczecin. The congress, under the slogan "Accounting in business unit management", took place on September 18–20, 2019 in Szczecin. During the congress, there were sessions and debates, a lecture on access to the current knowledge base in the field of accounting, controlling, and law as a support in the teaching process. The participants took part in the workshop "Split payment mechanism - changes and current problems" and had the opportunity to have a discussion during a poster session. On the first day of the congress, professor Kazimiera Winiarska (University of Szczecin) was thanked for her many years of engagement and scientific activity.
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Rachunkowości, beata.sadowska@usz.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6649384f-0c8c-4391-8b04-1896fb3721d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.