PL EN


2018 | 24: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich | 120-136
Article title

Диалог Варшавы и Парижа об аксиологии эмиграции (на материале писем Д. Философова к З. Гиппиус и газеты «За свободу!»)

Title variants
PL
Dialog Warszawy i Paryża o aksjologii emigracji (na podstawie listów Dmitrija Fiłosofowa do Zinaidy Gippius oraz czasopisma „Za swobodu!”)
EN
The dialogue between Warsaw and Paris on the axiology of emigration (on the basis of letters by Dmitry Filosofov to Zinaida Gippius and the “For Freedom!” newspaper)
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Artykuł, który korzysta z materiału niepublikowanych listów Dmitrija Fiłosofowa do Zinaidy Gippius z lat 1924­1932 oraz wydawanego w Warszawie czasopisma rosyjskich emigrantów „Za swobodu!” z tego samego okresu, odtwarza epistolarną polemikę między uczestnikami dialogu, trwającą w latach dwudziestych i wczesnych latach trzydziestych. Listy pisane z Warszawy do Paryża i warszawskie pismo prezentują „prowincjonalny” punkt widzenia emigracji. Natomiast liczne aluzje do rosyjskich periodyków emigracyjnych drukowanych w Paryżu oraz odpowiedzi samej Gippius, łatwe do zrekonstruowania na podstawie listów Fiłosofowa, a także jej artykuły, publikowane na łamach „Za swobodu!” oraz w paryskich emigracyjnych dziennikach i czasopismach, odzwierciedlają punkt widzenia przedstawicielki emigracji przebywającej w metropolii. Głównym tematem dyskusji pozostają wartości moralne, polityczne i kulturowe rosyjskiej emigracji, dialog zaś stanowi dowód, że te dwa systemy aksjologiczne – Warszawy i Paryża – pod wieloma względami bynajmniej nie były takie same.
EN
The paper, based on Dmitry Filosofov ’s unpublished letters dated 1924-1932 to Zinaida Gippius and the Warsaw Russian émigré newspaper “Za svobodu! (“For Freedom!”) of the same period, reconstructs the epistolary polemical dialogue between them that lasted during the 1920-s – early 1930s. The letters written from Warsaw to Paris and the Warsaw newspaper presented the émigré ‘provincial’ standpoint, while numerous allusions to Paris Russian émigré periodicals as well as Gippius’s replies, which are easily detectable in Filosofov’s letters and her articles in both “Za svobodu!” and Paris émigré newspapers and journals, reflected the standpoint of the Russian émigré capital. The major problem under discussion was that of émigré moral, political, and cultural values, the dialogue proving that the two axiological systems – those of Warsaw and Paris – were in quite a few respects far from identical.
Contributors
  • Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66583100-870d-4432-af83-ac5b4f321293
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.