PL EN


2013 | 13 | 115-130
Article title

Czy Europa jest gotowa na chiński kapitał?

Authors
Content
Title variants
EN
Is Europe ready for Chinese capital?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ekspansja zagraniczna firm chińskich wspomagana przez sprzyjającą politykę władz państwowych ChRL jest fenomenem relatywnie nowym i wciąż w większości krajów rozwiniętych raczej marginalnym. Jednak jej dynamika i potencjał są ogromne. I to właśnie ta perspektywa wzbudza wiele niepokojących pytań o efekty owej ekspansji na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i politycznej. Celem artykułu jest ukazanie skali zagadnienia i jego istotności, a także próba określenia specyficznych cech ekspansji kapitału chińskiego na terytorium Unii Europejskiej w kategoriach ekonomicznych. Jako najważniejsze wyzwania związane z tym zjawiskiem uważa się zakłócenie reguł konkurencji wolnorynkowej oraz ryzyko transferu strategicznych aktywów do Chin kosztem przejmowanych firm w Europie. Przejściowo problematyczne mogą być też wysokie ryzyko niepowodzeń przedsięwzięć chińskich w Europie (wynikające z braku doświadczenia działalności w tak odmiennym otoczeniu) i odmienność kultury korporacyjnej oraz praktyk biznesowych (co generuje konflikty z pracownikami i otoczeniem zewnętrznym).
EN
Foreign expansion by Chinese companies supported by favourable government policy of the People's Republic of China is a relatively new phenomenon and still of marginal importance in industrialized countries of the Western world. However, its dynamics and potential are impressive. And it is precisely this medium-term perspective of the phenomenon that raises a few uneasy questions about the economic and political results of the Chinese business expansion. That is why the goal of this paper is to present, using economic terms, the scale and the importance of the phenomenon, as well as to try to determine several specific features of the Chinese business expansion in the European Union. The main challenges resulting from the increasing Chinese presence in Europe are disturbances in the free market competition and the risk of strategic asset transfers to China at the expense of acquired companies in Europe. In the short term, problems may arise due to the high risk of failure of Chinese activities in Europe (resulting from the lack of relevant experience in such a different environment), and due to numerous differences in business culture and practices generating conflicts with employees and external partners.
Year
Issue
13
Pages
115-130
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-666bbdf2-c651-495b-8e89-91a8aee37d3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.