PL EN


Journal
2012 | 25 | 269-280
Article title

Institutional Adaptation to Cross-Border Health Care in the German-Polish Borderland

Authors
Content
Title variants
PL
Dostosowanie instytucjonalne do transgranicznej opieki medycznej na niemiecko-polskim pograniczu
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku stworzyło prawne podstawy do korzystania przez Niemców z oferty polskiej opieki zdrowotnej oraz do zwrotu części poniesionych kosztów. Ponadto zniesienie kontroli granicznej na granicy niemiecko-polskiej 21 grudnia 2007 roku znacząco uprościło przekraczanie granicy. W rezultacie niemieccy pacjenci coraz częściej korzystają z terapii uzdrowiskowych w polskich kurortach ulokowanych blisko granicy. Z drugiej strony sytuacja ta wymusiła na polskich uzdrowiskach konieczność dostosowania się do wymagań niemieckich klientów. Dostosowanie to spowodowało modyfikację i powstanie standardowych jednostek oraz w miarę stałych sposobów postępowania, określanych mianem instytucji. Zarówno kadra kierownicza, jak i personel zatrudniony w uzdrowiskach muszą identyfikować te instytucje oraz modyfikować je i dostosowywać do nowej sytuacji, tzn. leczenia także niemieckich pacjentów. W artykule skupiono się na kwestiach instytucjonalnego dostosowania w Polskich uzdrowiskach i próbowano wskazać możliwości jego oceny.
Journal
Year
Volume
25
Pages
269-280
Physical description
Contributors
author
 • Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
References
 • AGNEW, J. A. (2001): Reinventing Geopolitics: Geographies of Modern Statehood. Heidelberg: Department of Geography
 • BECKER, U. (2010): SGB V: Gesetzliche Krankenversicherung. Kommentar (2nd revised ed.), München: Beck
 • BERNHARDT, C. (2006): Grenzregionen im Zeitalter des Kalten Krieges: Regionalentwicklung und Umweltpolitik an Rhein und Oder nach 1945, in: S. Penth, M. Pitz, C. v. Hoof, R. Krautkrämer (eds.): Europas Grenzen, St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag
 • COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (14.06.1971): Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1408:EN:NOT (4.07.2011)
 • DIMAGGIO, P. J. / POWELL, W. W. (1983): The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, “American Sociological Review”, 48 (2)
 • DONNAN, H. / WILSON, T. M. (2001): Borders: Frontiers of Identity, Nation and State. Oxford: Berg
 • DURKHEIM, É. (1908) : Die Methode der Soziologie, Leipzig: Klinhardt (original published 1895: Les rčgles de la méthode sociologique). 278 Stefanie Otte
 • EUROPEAN COMMISSION (2.06.2008): Opening the door to better healthcare across Europe. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the application of patients’ rights in cross-border health care, http://ec.europa.eu/healtheu/doc/crossborder_brochure_en.pdf (27.06.2011)
 • EUROPEAN COMMISSION (19.01.2011; MEMO/11/32): Q&A: Patients’ rights in cross-border healthcare, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/32&format=HTML&aged=0&language=DE (4.07.2011)
 • EUROPEAN COMMISSION & THE GALLUP ORGANIZATION (2007): Cross-border health services in the EU. Brussels, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_210_en.pdf (27.06.2011)
 • EUROPEAN PARLIAMENT & EUROPEAN COUNCIL (29.04.2004): Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems (Text with relevance for the EEA and for Switzerland), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0883:EN: NOT (4.07.2011)
 • ETZIONI, A. (1961a): Complex Organizations. A Sociological Reader, New York: Holt
 • ETZIONI, A. (1961b): A Comparative Analysis of Complex Organizations, New York: Free Press
 • GERGEN, K. J. / GERGEN, M. M. / BARRETT, F. J. (2004): Dialogue: Life and Death of the Organization, in: D. Grant, C. Hardy, C. Oswick, L. Putnam (eds.): The Sage Handbook of Organizational Discourse, London: Sage
 • GRANOVETTER, M. (1985): Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, “American Journal of Sociology”, 91 (2)
 • HÄKLI, J. / KAPLAN, D. H. (eds.) (2002): Boundaries and Place: European Borderlands in Geographical Context, Lanham: Rowman & Littlefield
 • HOUSE, J. (1980): The Frontier Zone: A Conceptual Problem for Policy Makers, “International Political Science Review”, 1 (4)
 • JEPPERSON, R. L. (1991): Institutions, Institutional Effects, and Institutionalism, in: W. W. Powell, P. J. DiMaggio (eds.): The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago: University of Chicago Press
 • MEYER, J. W. / ROWAN, B. (1977): Formal Structure as Myth and Ceremony, “American Journal of Sociology”, 83 (2)
 • NEWMAN, D. (2002): Boundaries, Territory and Postmodernity, London: Cass.
 • NEWMAN, D. (2006): The Lines that Continue to Separate Us: Borders in Our “Borderless” World, “Progress in Human Geography”, 30 (2)
 • NEWMAN, D. / PAASI, A. (1998): Fences and Boundaries in the Postmodern world: Boundary Narratives in Political Geography, “Progress in Human Geography”, 22 (2)
 • PAASI, A. (2000): Territories, Boundaries and Consciousness, New York: John Wiley & Sons
 • PORTER, M. T. (1985): Competitive Advantage, New York: Free Press
 • PRESCOTT, J. R. V. (2008): International Frontiers and Boundaries, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers
 • SCOTT, W. R. (1995): Institutions and Organizations, Thousand Oaks: Sage
 • SCOTT, W. R. (2008). Institutions and Organizations (3th ed.), Los Angeles: Sage
 • SELZNICK, P. (1948): Foundations of the Theory of Organizations, “American Sociological Review”, 13 (1)
 • SELZNICK, P. (1949): TVA and the Grass Roots, Berkley: University of California Press
 • SELZNICK, P. (1957): Leadership in Administration, New York: Harper & Row
 • STATE CAPITAL DRESDEN (2004): Regionale grenzüberschreitende Netzwerkbildung im Gesundheits-und Sozialwesen, http://www.healthregio.net/bilder/Sch%F6nePPT.pdf (18.08.2011)
 • TÄGLI, S. (1983): The Question of Border Regions in Western Europe: A Historical Background, in: M. Anderson (ed.), Frontier Regions in Western Europe, London: Cass
 • TOLBERT, P. S. / ZUCKER, L. G. (1996): The Institutionalization of Institutional Theory, in: R. S. Clegg, C. Hardy, W. R. Nord (eds.): Handbook of Organization Studies, London: Sage
 • WEBER, M. (1972): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie (posthumously created from his unfinished work of 1921/22), Tübingen: Mohr
 • WILSON, T. M. / DONNAN, H. (2000): Border Identities: Nation and State at International Frontiers, Cambridge: Cambridge University Press
 • ZUCKER, L. G. (1977): The Role of Institutionalization in Cultural Persistence, “American Sociological Review”, 42 (5)
 • ZUKIN, S. / DIMAGGIO, P. (1990): Structures of Capital: The Social Organization of the Economy, Cambridge, UK: Cambridge University Press
 • ZHURZHENKO, T. (2006): The New Post-Soviet Borderlands: Nostalgia, Resistance to Changes, Adaptation. A Case Study of Three Near-Border Villages, Kharkiv Oblast, Ukraine, in: M. Hurd (ed.): Border Crossings: Territory, Memory and History in North and East Europe, Eslöv: Gondolin
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6673a9f3-215a-4995-b93e-4dfeab083bd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.