PL EN


2013 | 4(60) | 193-208
Article title

Wielkopostne itinerarium chrzcielne w przepowiadaniu homilijnym

Authors
Title variants
EN
The Lent Itinerary of Baptismal Rediscovery in Homiletic Preaching
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Liturgical cycle A for the Lent makes an overt reference to baptism. The Sunday readings in that period are collected and organized in such a way as to gradually introduce the participants of the liturgy into the understanding and constant redefinition of the whole variety of aspects and meanings of baptism. The liturgical celebrations of the subsequent Sundays allow the faithful to re-experience and renew their comprehension of various aspects of the baptismal rite. The aim of homiletic preaching in this period is to help the faithful to deepen their understanding of the reality of which they became part through baptism and to make their life comply with the demands of baptismal spirituality. In this way, they will be able to renew their baptismal vows with full awareness and accountability during the celebration of the Easter Vigil.
PL
Wielkopostny cykl liturgiczny A ma charakter chrzcielny. Niedzielne czytania Lekcjonarza tego okresu zostały tak dobrane, aby stopniowo wprowadzać uczestników liturgii w zrozumienie i aktualizację różnych momentów i treści chrztu. Celebracje liturgiczne poszczególnych niedziel umożliwiają ponowne przeżycie i odnowienie różnych aspektów obrzędu chrztu. Celem przepowiadania homilijnego w tym okresie jest doprowadzenie wiernych do przyswojenia sobie rzeczywistości, którą otrzymali na chrzcie świętym oraz do podporządkowania swego życia chrzcielnej duchowości. W ten sposób będą oni mogli z całą świadomością i odpowiedzialnością odnowić przyrzeczenia chrzcielne podczas celebracji Wigilii Paschalnej.
Contributors
  • Katedra Homiletyki Materialnej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL, stan.dyk@wp.pl
References
  • Alberta M.: Per una spiritualità dell’anno liturgico: dall’orazionale al lezionario. „Rivista liturgica” 73:1986 nr 4 s. 491-507.
  • AA.VV.: Cristo ieri, oggi, sempre. L’anno liturgico e la sua spiritualità. Bari 1979.
  • Bergamini A.: Chrystus świętem Kościoła. Rok liturgiczny. Historia, celebracja, teologia, duchowość, duszpasterstwo. Kraków 2003
  • Bergamini A.: Quaresima. W: Liturgia. A cura di D. Sartore, A.M. Triacca, C. Cibien. Milano 2001 s. 1575-1586.
  • Federici T.: La Bibbia diventa Lezionario. Storia e criteri attuali. W: Dall’esegesi all’ermeneutica attraverso la celebrazione. Bibbia e liturgia. T. 1. Ed. R. Cecolin. Padova 1991 s. 192-222.
  • Okure T.: Ewangelia według św. Jana. MKPS s. 1300-1359.
  • Sodi M.: Anno liturgico: tempi forti. W: Dizionario di Omiletica. A cura di M. Sodi – A.M. Triacca. Torino–Bergamo 1998 s. 51-59.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6683739b-efa1-464e-8efe-e47710e5f84e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.