PL EN


Journal
2018 | 20 | 4 | 429-439
Article title

Przedmiotowy aspekt wiary według Immanuela Kanta

Content
Title variants
EN
Objective aspect of faith according to Immanuel Kant
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The object of faith in the sense of Kant is the postulates of practical reason that is, the immortality of the soul and the existence of God. Together, they constitute the conditions for the possibility of the highest good. Objects of faith are natural, which means that they are constructed by human reason and not revealed by God. On the subject of the immortality of the soul and the existence of God, Kant speaks only from the perspective of pure practical reason. A comparison of the conception of faith of pure practical reason with the conception of Christian faith makes the differences between these two perspectives of faith visible. These differences indicate the specificity of each of them. It is particularly important that rational faith acknowledges the existence of postulates of practical reason, and the supernatural faith concerns the content revealed by God. Faith according to Kant is a natural activity, whereas revealed faith is a supernatural act. Furthermore, rational faith is limited only to the order of practical reason, whereas Christian faith is the activity of reason and will at the same time.
Journal
Year
Volume
20
Issue
4
Pages
429-439
Physical description
Contributors
References
 • Kant I., Jedyna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga, tłum. M. Żelazny i in., Kęty 2004.
 • Kant I., Kritik der praktischen Vernunft, w: tenże, Kritik der praktischen Vernunft. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Leipzig 1983, s. 7-193.
 • Kant I., Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Kęty 2001.
 • Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Warszawa 2012.
 • Kant I., Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1986.
 • Kant I., Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Kraków 2007.
 • Kant I., Spór fakultetów, tłum. M. Żelazny, Toruń 2003.
 • Kant I., The Critique of Practical Reason, w: tenże, The Critique of Pure Reason. The Critique of Practical Reason and Other Ethical Treatises. The Critique of Judgement, przeł. T. K. Abbott, Chicago-London-Toronto 1952, s. 291-361.
 • Tomasz z Akwinu, Dysputy problemowe O dobru, tłum. A. Białek, Lublin 2010.
 • Tomasz z Akwinu, Dysputy problemowe O prawdzie, tłum. A. Białek, Lublin 2001.
 • Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 15: Wiara i nadzieja, przeł. P. Bełch, Londyn 1966.
 • Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 9: Cel ostateczny czyli szczęście. Uczynki ludzkie, przeł. F. W. Bednarski, Londyn 1963.
 • Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, t. 1, przeł. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2003.
 • Babiński J., Udowodniony Bóg? Filozofia i wiara w kulturze uzasadnień, Pelplin 2005.
 • Borowski H., Kantowska filozofia religii, Lublin 1982.
 • Byrne J. M., Religion and the Enlightenment: From Descartes to Kant, Kentucky 1996.
 • Caygill H., A Kant Dictionary, Malden 2000.
 • Evans C. S., Faith Beyond Reason: A Kierkegaardian Account, Michigan-Edinburgh 1998.
 • Hick J., Argumenty za istnieniem Boga, tłum. M. Kuniński, Kraków 1994.
 • Kupś T., Filozofia religii Immanuela Kanta, Toruń 2008.
 • Moskal P., Religia i prawda, Lublin 2008.
 • Rożdżeński R., Ateizm, czyli wiara negatywna. Ateistyczne przeświadczenia perspektywy pytań granicznych, Kraków 2016.
 • Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2009.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2002.
 • Wojtysiak J., Wprowadzenie do teologii naturalnej, Kraków 2013.
 • Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6695afea-68a1-4e2e-a5da-640af096272f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.