PL EN


2000 | 3(3) | 23-40
Article title

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Keywords
Contributors
References
 • Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – założenia wstępne, 1999, Toruń: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, marzec.
 • Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Bilans otwarcia, 1999, Toruń : Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, marzec.
 • Raport wstępny o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego, 1999, Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, marzec.
 • Ankieta do samorządów województwa kujawsko-pomorskiego. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, 1999, czerwiec.
 • Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Diagnoza prospektywna (wersja robocza), 1999, sierpień :– sfera społeczna, opracowana pod kierunkiem mgr inż. E. Przyjemskiej-Kociołek i mgr. A. Stańczyka,– sfera ekologiczna – opracowana pod kierunkiem mgr. A. Pawskiego,– sfera gospodarcza (rolnictwo) – opracowana pod kierunkiem inz˙. I. Cichockiej,– sfera gospodarcza (przedsiębiorczość i turystyka), opracowana pod kierunkiem mgr. A. Stańczyka i mgr inż. J. Luterek-Cholewskiej,– infrastruktura techniczna – opracowana pod kierunkiem mgr inż. E. Wójst-Gorączniak.
 • Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Diagnoza prospektywna, 1999, Toruń : Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, październik.
 • Wizja rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2010 roku (wersja robocza), 1999, Toruń : Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, grudzień.
 • Wysocka E., Koziński J., 1984, „Zarys scenariuszowy rozwoju osadnictwa w Polsce”, Człowiek i Środowisko, nr 1.
 • Wysocka E., 1985, Strategia rozwoju województwa zamojskiego, Warszawa: IGPiK.
 • Koziński J., Mołoniewicz J., Wysocka E., 1990, Przesłanki strategii rozwoju miast i obszarów funkcjonalnych, Warszawa: IGPiK.
 • Wysocka E., Koziński J., 1982, Strategia rozwoju gminy, Warszawa: FRDL.
 • Wysocka E., 1992, Strategia rozwoju miasta Radomia, Warszawa: IGPiK.
 • Wysocka E., 1993, Strategia rozwoju miasta Legnicy, Warszawa: IGPiK.
 • Wysocka E., Koziński J., 1993, „Regionalizacja Polski – przestrzenne aspekty strategii rozwoju”, Samorząd Terytorialny, nr 6.
 • Wysocka E., 1995: „Planowanie strategiczne wielkich miast”, Biuletyn KPZK PAN, zeszyt 169.
 • Wysocka E. i in., 1996, Strategia rozwoju województwa kieleckiego, Warszawa: IGPiK.
 • Wysocka E. i in., 1997, Strategia rozwoju miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Warszawa: IGPiK.
 • Wysocka E., Koziński J., 1999, Przesłanki regionalizacji. Zarys strategii rozwoju i polityki przestrzennej, Warszawa: IGPiK.
 • Wysocka E., Koziński J., 1998, Strategie rozwoju województw i gmin – teoria i praktyka, Warszawa–Zielona Góra: ZCO.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-669d8d91-b9ae-4473-a8e6-06af0913b14c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.