PL EN


2014 | 167 | 55-61
Article title

Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju społecznego. Zarys problemu z perspektywy regionu

Authors
Content
Title variants
EN
Human Capital as Determinant of Social Development. Outline of Problem from Regional Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Development is a category characterised by dynamism and includes not only a quantitative, but also a qualitative element. This is a process of multiplying the number of possible choices to be made by every human being. The following three factors play a fundamental role on all levels of development: providing conditions which enable long and healthy life, a full access to information, and an access to means allowing for decent standard of living. It is of crucial importance to diagnose the socio-economic, endogenous, and exogenous factors of the regional development. The following are the most important characteristics of decentralised development: good use of local resources (related to raw materials and to human resources), development based on continuation (on tradition), social bonds. However, it is difficult to unambiguously specify the above-mentioned factors, for they operate simultaneously (not with the same impact, however). The effort of the regional community's members is of extreme importance in the development of almost every region. Since the level, speed, and structure of the regional development always results from human talents, knowledge, foresight, enterprise, initiative, and own expenditures to improve living conditions. Thus, the factor called "human capital" plays a fundamental role in the development of modern society and economy. This study will constitute an analysis of the issues from the regional perspective, i.e. of Lower Silesia Voivodeship
Year
Volume
167
Pages
55-61
Physical description
Contributors
author
References
  • G. Gorzelak, A. Płoszaj, M. Smętkowski: Ocena strategii rozwoju regionu - wykorzystanie modelu czterech kapitałów. "Studia Regionalne i Lokalne" 2006, nr 3(25), s. 69.
  • L. Dorozik, S. Flejterski: Globalizacja gospodarki a rozwój regionalny i współpraca transgraniczna (ze szczególnym uwzględnieniem regionu Pomorza Zachodniego). W: Problemy rozwoju regionalnego. Red. J. Brdulak. PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s. 294-295.
  • B. Domański: Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne. "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 2(16), s. 14.
  • S. Walukiewicz: Kapitał ludzki. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2010, s. 48
  • M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki: Wprowadzenie: od kapitału społecznego do struktury tomu. W: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. Red. M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 9-10.
  • B. Niemierko, S. Walukiewicz: Jak mierzyć kapitał ludzki? Ewaluacyjne perspektywy operacjonalizacji pojęć ekonomicznych. Referat XVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 2011, s. 77
  • R. Przybyszewski: Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Difin, Warszawa 2007, s. 27.
  • G. Łukasiewicz: Metody pomiaru kapitału ludzkiego. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego" 2005, nr 6, s. 37-45.
  • M.G. Woźniak: Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rola kapitału ludzkiego i intelektualnego. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2005, t. 6, s. 175-176.
  • S.R. Domański: Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność. W: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Red. J. Bossak, W. Bieńkowski. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2000, s. 77
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66a180fa-e342-469e-9301-da6d875c1f56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.