PL EN


2015 | 6(2)/2015 | 77-84
Article title

UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE DLA BUDOWY DEMOKRACJI

Authors
Content
Title variants
EN
KEY SKILLS FOR BUILDING DEMOCRACY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie potrzeby kształcenia umiejętności istotnych dla budowy demokratycznego społeczeństwa. Chodzi o umiejętność krytycznego myślenia, postrzeganie globalnych problemów z punktu widzenia „obywatela świata” i empatyczną wrażliwość. Wymienione umiejętności autor proponuje kształcić w edukacji opartej o wartości humanistyczne.
EN
The article concerns the need of training the skills relevant to the construction of a democratic society. These include mainly critical thinking, perceptions of global issues from the point of view of "citizen of the world" and empathic sensitivity. The author proposes to train these skills in education based on humanistic values.
References
  • Brzezinski J., Rozważania o uniwersytecie [W:] J.Brzeziński, L.Witkowski, Edukacja wobec zmiany społecznej, Toruń 1996.Chabior A., Pytanie o edukację –rozważania teoretyczne [W:] E. Kula, M. Pękowska red., Szkolnictwo wyższe w Europie i w Polsce, Kielce 2004.Dahl R.A., Polyarchy. Participation and Oposition, Yale University Press, New Haven 1971.Dróżka W., Pedagogika humanistyczna jako koncepcja praktyki edukacyjnej [W:] W. Dróżka, S. Ścisłowicz, Prace pedagogiczne I, Ostrowiec Świętokrzyski 1999.Gawlina Z., Kierunki zmian edukacyjnych w okresie intensywnej globalizacji, [W:] T.Gumuła red., Zmiany w pedagogice przełomu stuleci, Ostrowiec Świętokrzyski 2011.M. Król, Słownik demokracji, Kraków 1989.Nikitorowicz J., Meandry wielokulturowości [W:] I. Wojnar, Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji, Warszawa 2006.Nussbaum M.C., Kształcenie dla zysku, kształcenie dla wolności [W:] B. Gołebniak red, Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo, Wrocław 2008.Śliwerski B. , Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Kraków 2010.Świeca M., Edukacja i teatr, Radom-Kielce 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66abc3ee-0944-4da2-992d-8e4166b2ef32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.