PL EN


2009 | 10 | 1 | 142-152
Article title

ANALYSIS OF BANKING PERFORMANCE IN POLISH COMMERCIAL BANKS. SYMPTOMS OF THREATS

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Worldwide tendency to decrease interest rates is a major threat to the Polish banks in the long term. In the future, the traditional way of conducting banking activities will have to be modified. The starting point for creating new strategies for Polish banks should be to depart from net interest income as the core model of generating banking income and embrace the prompt development of broadly understood non-interest activities such as private equity. Shift from typical of commercial banking sector loan-deposit to capital market activity may create many benefits for the Polish banking system.
Contributors
References
 • Baka W. (2005) Bankowość europejska Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • Czechowska D. (2004) Procesy integracji sektora bankowego i ubezpieczeniowego Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.
 • Dębski W. (2005) Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • EU Banking Sector Stability European Central Bank November 2006.
 • EU Banking Sector Stability European Central Bank October 2005
 • Eurostat 2009.
 • EVCA Yearbook 2008 Zaventem Belgium.
 • Koeppen J. (1999): Strategie banków Europie CeDeWu Warszawa.
 • Korenik D. (2005) Ważniejsze przemiany w środowisku działania banku w: Kar-puś P. [red.], Węcławski J. [red.] Przekształcenia rynku finansowego w Polsce Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania Wydawnictwo Uniwersy-tetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin.
 • Ostrowska E. (2005) Banki na rynkach kapitałowych PWE Warszawa.
 • Raport o sytuacji banków w 2007 roku, Polish Financial Supervision Authority Warsaw 2008.
 • Schildbach J. (2008) European banks: The silent (r)evolution Deutsche Bank Rese-arch Frankfurt am Main Germany.
 • Solarz J. (1997) Zarządzanie strategiczne w bankach Poltext Warszawa
 • Sytuacja finansowa banków w 2002 roku. Synteza National Bank of Poland War-saw May 2003.
 • Sytuacja finansowa banków w 2006 roku. Synteza National Bank of Poland War-saw May 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66acff3c-61e5-4640-8533-f855e094543a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.