PL EN


2015 | 11 | 1(28) | 114-127
Article title

Pedagogika muzealna. Cele, idea, kierunek rozwoju i zastosowanie w praktyce na przykładzie „lekcji muzealnej” w polskim muzeum historycznym

Authors
Content
Title variants
EN
Museum Pedagogy. Aims, idea, perspective of development and application of theory into practice based on a ‘museum lesson’ in a selected Polish historical museum
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Museum education is a subdiscipline of Pedagogy which has been changing rapidly during the current century. The beginning of such education was inevitably related to the origin of the museum. The richest royal men as kings, princes and priests set up their own individual collections which were displayed only to chosen people. The fi rst museums are claimed to have existed during the Italian Renaissance, for instance Pope Sixtus IV hired Michaelangelo Buonarrotti to create a special place for ancient collections. During the French Revolution it was believed that art had got an unique ability to rehabilitate those members of society who suffered from alcoholism and other kinds of pathology. The Louvre was opened to the public in 1793 and, since that time, art collections have started to be organised in special exhibition form. At the end of the 19th century two German art historians and educationists Alfred Lichtwark and Georg Kerchensteiner started to form a special educational programme for children and young people, concerning the museum collection. In the history of Pedagogy they are claimed to be the forerunners of museum education which has been developing into one of the most infl uential and potential kinds of cultural education in the 21st century. Among history studies, I would like to present museum education in the context of one selected Polish historical museum and then analyze and interpret the ‘museum lesson’ in comparison with contemporary movements in museology and critical, progressive pedagogy.
Year
Volume
11
Issue
Pages
114-127
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • Borusiewicz M. (2012), Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich defi nicjach muzeum. Kraków, Universitas.
 • Folga-Januszewska D., Gutowski B. (red.) (2011), Ekonomia muzeum: materiały polsko-brytyjskiej konferencji naukowej, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, 25 listopada 2010, Muzeum Pałac w Wilanowie, 26 listopada 2010. Kraków.
 • Giroux H.J. (1989), Critical Pedagogy, the State and Cultural Struggle. New York, State University of New York Press.
 • Górajec P. (2010), Rola i miejsce edukacji muzealnej w ogólnym systemie edukacyjnym. W: J. Wrzesiński, A.M. Wyrwa (red.), Przeszłość dla przyszłości – problemy edukacji muzealnej. Materiały konferencji z okazji Jubileuszu 40-lecia Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy 11–13 września 2009 roku. Lednica.
 • Guzik B. (2007), Muzea a edukacja szkolna. W: Muzea dla edukacji. Materiały z dwóch konferencji Muzea dla edukacji – wychowanie aktywnego obywatela, 23–24 września 2004, Kraków oraz Muzea dla edukacji – nowe formy aktywności muzealnej 19–20 października 2006, Kraków. Kraków, Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Małopolski.
 • Hein G.E. (1998), Learning in Museum. London, Routledge.
 • Karczewski L. (2012), Kłopot z partycypacją. Nowa muzeologia i agoniczna demokracja. W: Marta Kosińska (red.), Edukacja kulturalna jako projekt publiczny? Poznań, Galeria Miejska Arsenał.
 • Kargulowa A., Kwiatkowski S.M., Szkudlarek T. (red.) (2005), Rynek i kultura neoliberalna a edukacja: praca zbiorowa. Kraków, Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Karwasz G., Kruk J. (2012). Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej – wystawy, muzea i centra nauki. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Karwasz G., Kruk J. (2009), Jak współcześnie stosować zasadę poglądowości – dwugłos interdyscyplinarny. W: B. Siemieniecki (red.), Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza Sośnickiego. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Klus-Stańska D. (2002), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Klus-Stańska D. (2010), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i znaczeń. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kohlberg L., Mayer R. (1993), Rozwój jako cel wychowania. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych „Edytor”.
 • Krauze-Sikorska H. (2010), Dziecko jako homo creator. Podmiotowe i sytuacyjne determinanty aktywności twórczej dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa. W: H. Krauze-Sikorska, K. Kuszak (red.), Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole. Teoria i praktyka. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I.
 • Kruk J. (2011), Model dydaktyki interaktywnej w centrach i muzeach. „Problemy Wczesnej Edukacji, 3 (15).
 • Kruk J. (2010), Wędrówki po muzeach i milcząca pedagogia W: M. Szczepska-Pustkowska (red.), Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mallek A. (2013), Idea wystaw interaktywnych na przykładzie wybranych ofert edukacyjnych w Trójmieście. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 3 (22).
 • Pater R. (2011), Miejsce muzeum w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. W: B. Żurakowski (red.), Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Piotrowski P. (2011), Muzeum krytyczne. Poznań, Dom Wydawniczy „Rebis”.
 • Popczyk M. (2008), Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych. Kraków, Universitas.
 • Potulicka E., Rutkowiak J. (2010), Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków, Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Szeląg M. (2010), Przychodzi szkoła do muzeum. Uwagi o edukacji w muzeum. W: J. Wrzesiński, A.M. Wyrwa (red.), Przeszłość dla przyszłości – problemy edukacji muzealnej. Materiały konferencji z okazji Jubileuszu 40-lecia Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy 11–13 września 2009 roku. Lednica.
 • Szeląg M. (2013), Innowacyjne programy w edukacji osób słabowidzących i niewidomych. Od dostępności społecznej do dostępności fi zycznej. W: XI Międzynarodowa sesja i warsztaty plastyczne Moja przygoda w muzeum. Toruń.
 • Szeląg M., Skutnik J. (red.). (2010). Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń. Poznań, Muzeum Narodowe.
 • Turos L. (1999), Muzeum – swoista instytucja edukacyjna. Wybrane problemy w ujęciu historycznym i współczesnym. Warszawa, Wydawnictwo Ypsylon.
 • Unger P. (1988), Muzea w nauczaniu historii. Warszawa, WSiP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-1582
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66b7cdc2-bb85-43af-b0b0-0e4fc9da9568
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.