PL EN


2018 | 509 | 190-198
Article title

Regionalna koncentracja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 2004-2015

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy jest identyfikacja stopnia koncentracji bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w regionach Polski oraz wskazanie znaczenia BIZ w wybranych obszarach gospodarek regionalnych. Dane do analizy zostały zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Do oceny znaczenia BIZ w regionach Polski wykorzystano wskaźnik HHI oraz udziały procentowe w wybranych dziedzinach gospodarki. Wyniki badania wskazują, że najwięcej zarejestrowanych BIZ znajduje się w województwach: mazowieckim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się regiony wschodnie kraju: podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie. Biorąc pod uwagę wielkość nakładów inwestycyjnych, wartość zaangażowanych kapitałów oraz liczbę pracujących, zauważono, że największym znaczeniem BIZ dla regionu przyjmującego charakteryzują się województwa: mazowieckie, wielkopolskie i dolnośląskie, natomiast najmniejszym wpływem BIZ na region cechują się: podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz lubelskie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66b8a571-bfb4-4dd6-b0f3-010a0947c990
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.