PL EN


2017 | 493 | 221-234
Article title

Konsekwencje instrumentalnego traktowania kodeksów etycznych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wzrost zainteresowania wdrożeniem kodeksów etycznych w przedsiębiorstwach ma wiele powodów. Do najważniejszych należy zaliczyć często akcentowaną w ostatnich latach konieczność zwiększenia czytelności działalności gospodarczej, wyeliminowanie korupcji i nieetyczne zachowania w biznesie. Kodeksy etyczne mogą spełnić te oczekiwania i przynieść utylitarne korzyści, jeśli treści w nich ujęte będą rozumiane, akceptowane i respektowane przez pracowników i społeczeństwo oraz jeśli ich zapisy będą tworzone na podstawie publicznej debaty, staną się przedmiotem nauczania oraz zachowają fundamenty obyczajów przenoszonych z generacji na generację. Celem artykułu jest próba określenia bodźców i zachęt skłaniających do respektowania kodeksów etycznych oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy przestrzeganie/nieprzestrzeganie kodeksów etycznych wpływa na etos gospodarowania.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66ca421d-953d-43ef-910b-37b2b652155f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.