PL EN


2016 | 4/2016 (63), t.1 | 11 - 24
Article title

Alternatywne rynki obrotu papierami wartościowymi w Polsce i Wielkiej Brytanii

Authors
Content
Title variants
EN
Alternative Securities Markets in Poland and the United Kingdom
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
ynek NewConnect – stworzony dla spółek mniejszych, rozwijających się dynamicznie i odznaczających innowacyjnością – daje nie tylko możliwość pozyskania kapitału na rozwój, lecz także w perspektywie możliwość zaistnienia na rynku publicznym. Pod względem liczby notowanych spółek zajmuje wśród rynków alternatywnych w Europie drugą pozycję, zaraz po brytyjskim rynku AIM. Natomiast pod względem łącznej kapitalizacji już pozycję dziewiątą. W artykule podjęto próbę przedstawienia rozwoju obu rynków, porównując dziewięć początkowych lat działalności każdego z nich, aby zobrazować miejsce i określić perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego, a zwłaszcza NewConnect, stworzonego na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, których w porównaniu ze średnią unijną jest w Polsce o połowę mniej niż w krajach UE.
Designed for smaller, dynamically growing and innovative companies, the NewConnect market offers not only an opportunity to raise capital for development, but also prospects for a company to emerge on the public market. In terms of the number of listed companies, it is the second largest European alternative market, just after the UK AIM. Considering its total capitalization, however, it ranks ninth. This article attempts to present the development of both markets, comparing the initial nine years of operation of each of them in order to show the position and determine the future development of the Polish capital market, in particular NewConnect, established for small and medium-sized enterprises, the number of which in Poland corresponds to half the EU average.
Year
Pages
11 - 24
Physical description
Dates
published
2016-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66d39f64-496a-48d1-b246-468517d2384e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.