PL EN


2013 | 34 | 363-371
Article title

Strategie przedsiębiorstw na rynku usług telekomunikacyjnych na przykładzie ST WIST w Łące

Content
Title variants
EN
The Strategy of Development of the Company on the market of teleinformation services on the example of ST WIST in Łąka
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W publikacji zaprezentowano rolę i znaczenie Spółdzielni Telekomunikacyjnej na rynku usług te-leinformatycznych oraz scharakteryzowano strategię rozwoju firmy WIST nakierowaną na innowacyj-ność i postęp, co ułatwia odbiorcom z obszarów wiejskich lepszy dostęp do internetu.
EN
In the publication there was presented expectation of society from rural areas for easier access to information. The role and importance of the Cooperative on the teleinformation services market was indicated and the strategy of development of the company WIST directed into innovation and progress was characterized.
Keywords
Year
Issue
34
Pages
363-371
Physical description
Contributors
 • Spółdzielnia Telekomunikacyjna „Wist” w Łące
References
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013”, 2008, Mini-sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 • Pierścionek Z., 2006, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa
 • Pierścionek Z., 2011, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Porter M.E., 2006, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa.
 • Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008–2013, 2008, Minister-stwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
 • Smolarek M., 2008, Strategie konkurencyjne małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe nr 1/2008, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec.
 • Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące 2010 r., 2011.
 • Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące 2011 r., 2012.
 • Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące 2012 r., 2013.
 • Spółdzielczość Polska, Krajowa Rada Spółdzielczości, 2012.
 • Zamiar Z., Zacharz A., 2006, Uwagi do istoty strategii rozwoju i jej kształtowania w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe „Logistyka i Transport” nr 2(3), Międzyna-rodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66e6e3f4-bafa-40eb-b4b0-31b4b77d8742
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.