PL EN


2014 | 1(27) | 77-93
Article title

Dylematy ogólnej teorii planowania

Content
Title variants
EN
Dilemmas in general theory of planning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poszukiwanie teoretycznych podstaw problemów współczesnej polityki społecznej skazane jest na porażkę z powodu ich natury. Są to problemy „złośliwe” (wicked problems), a nauka odnosi się do problemów „udomowionych” (tame problems). Problemy społeczne nie mogą być opisane w sposób wyczerpujący. W społeczeństwie pluralistycznym nie istnieje ponadto coś takiego, jak niekwestionowane dobro publiczne; nie ma obiektywnej definicji sprawiedliwości; polityka ukierunkowana na rozwiązywanie problemów społecznych nie jest nazywana prawdziwą lub fałszywą; nie mają też sensu rozważania o „optymalnych rozwiązaniach” problemów społecznych, jeśli najpierw nie narzucimy sobie surowych kryteriów ich kategoryzacji. Co gorzej, nie istnieją „rozwiązania” w postaci definitywnych i obiektywnych odpowiedzi.
EN
The search for scientific bases for confronting problems of social policy is bound to fail, because of the nature of these problems. They are “wicked” problems, whereas science has developed to deal with “tame” problems. Policy problems cannot be definitively described. Moreover, in a pluralistic society there is nothing like the undisputable public good; there is no objective definition of eąuity; policies that respond to social problems cannot be meaningfully correct or false; and it makes no sense to talk about “optimal solutions” to social problems unless severe qualifications are imposed first. Even worse, there are no „solutions” in the sense of definitive and objective answers.
Contributors
  • University of California
  • University of California
References
  • Hitch Ch.J. (1960). On the Choice of Objectives in Systems Studies. Santa Monica: The RAND Corporation.
  • Glazer N., Moynihan D.P. (1963). Beyond the Melting Pot. Cambridge: Harvard and MIT Presses.
  • Popper K. (1961). The Logic of Scientific Discovery. New York: Science Editions.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66fba2b9-d9f6-4bc1-91fa-977df6dd0285
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.