PL EN


2015 | 11 | 251-263
Article title

Motywowanie pracowników przez informację i komunikację

Title variants
EN
Motivating Employees by Information and Communication
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań na łamach niniejszego opracowania jest problematyka zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie w kontekście nowoczesnego rozwoju organizacji w czasie zmian.(fragment tekstu)
EN
Motivating employees by information and communication is a crucial element of introducing extensive changes in organization. Today's world cannot exist without communication, and the weight and role of information is very significant. In such times an employee must be informed about ongoing changes, as during difficult transition his anxiety will increase and cause resistance.(original abstract)
Year
Issue
11
Pages
251-263
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Pol-MAK Sp. z o.o.
References
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi - strategia i działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Borowiecki R., Czekaj}. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa 2010.
 • Borowiecki R., Kwieciński M., Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Zakamycze, Kraków 2004.
 • Jędrych E. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 • Kaczmarek В., Sikorski Cz., Podstawy zarządzania, Wyd. Absolwent, Łódź 1995.
 • Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008.
 • Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, С.Н. Beck, Warszawa 2004.
 • Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Penc J., Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010.
 • Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • Penc J., Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Potocki A. (red.), Globalizacja, a społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Difin, Warszawa 2009.
 • Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.
 • Sajkiewicz A., Nowe metody pracy z ludźmi, Poltext, Warszawa 2002.
 • Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000.
 • Ścibiorek Z., Zmiany w organizacji - moda czy konieczność7., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Więcek-Jamka E., Zmiany i konflikty w organizacji, Wyd. PP, Poznań 2006.
 • Zbiegień-Maciąg L., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-66ffafe9-9a93-4b8b-8ce0-8c93f89f83f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.