PL EN


2015 | 1(15) | 120-126
Article title

Polonistyka na Uniwersytecie Karola w Pradze – historia i współczesność

Content
Title variants
EN
Polish Studies at Charles University in Prague – past and present situation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article dwells on a history of Polish Studies at Charles University in Prague, starting from the very beginning of courses till the present day. The Polish Studies have always been an important element of Slavonic education; currently they are a part of Central European Studies. The article is concerned with the research interests of the polonists of Prague and it reveals structures and directions the polonistic education aims at and is undertaking within the Chair of Central European Studies.
Contributors
References
 • Balowski M., red., 1993, Práce z dějin slavistiky XVI. České a polské srovnávací studie, Praha.
 • Bechyňová V., Černý M., Kaleta P., red., 2009, Slovanské bájesloví – Karel Jaromír Erben, Praha.
 • Benešová M., Rusin Dybalska R., Zakopalová, L., 2013, 90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost. 90 lat praskiej polonistyki – historia i współczesność, Praha.
 • Benešová M., Rusin Dybalska R., Zakopalová L., 2013, Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko¬ českém příkladu, Praha.
 • Benešová M., Rusin Dybalska R., Zakopalová L., red., 2014, Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií, Praha.
 • Bešta T., 1976–1986, Polština pro Čechy I, II, III, Praha.
 • Bešta T., Juřina V., Měšťan A., 1961–1968, Učebnice polštiny pro posluchače kursů polského kulturního střediska v Praze I, II, Praha.
 • Bešta T., red., 1977, Práce z dějin slavistiky IV. Padesát let polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze, Praha.
 • Dybalska R., 2010, Sekundarne gatunki mowy w reklamie, Praha.
 • Dybalska R., Pająk A., red., 2005, Práce z dějin slavistiky XIX. Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Unverzitě Karlově v Praze, Praha.
 • Gładkiewicz R., Myška M., red., 1995, Česká polonistika a polská bohemistika, Praha.
 • Hanka V., 1839, Mluvnice jazyka polského podle Dobrovského, Praha.
 • Hofmański W., 2014, Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian, Praha.
 • Kaleta P., Rusin Dybalska R., 2010, Praska polonistyka w ramach nowego modelu Studiów Środkowoeuropejskich, w: Nycz R., Miodunka W., Kunz T., red., Polonistyka bez granic, t. 1, Kraków.
 • Kaleta P., 2006, Češi o Lužických Srbech: Český vědecký, publicistický a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého, Praha.
 • Kaleta P., 2011, Jiří Mudra: K 90. výročí narození českého vlastence a přítele Lužických Srbů (s albem fotografií), Praha.
 • Kowalczyk M., Poslední P., 2008, Jákobův žebřík. Polská literatura v letech1945–1969, Červený Kostelec.
 • Poslední P., 1977, Zápas s Leviathanem. Polská literatura v letech 1970–1990, Praha.
 • Řehaček L., 1964, Přehled dějin české polonistiky na Karlově univerzitě v Praze, w: Krzyżaniakowa J., red., Historia Universitatis Carolinae Pragensis, t. 5, Praha.
 • Suchecki H., 1857, Zwięzła gramatyka polska od ces. król. Ministerstwa Oświecenia zalecona do użytku w szkołach ludowych, Praha.
 • Suchecki H., 1858, Nástin dějin písemnictví Polákův: od nejdávnějších časův do r. 1858, Praha.
 • Tarajło¬ Lipowska Z., 1994, Mówię po polsku. Učebnice polštiny pro Čechy, Warszawa (II wydanie w roku 2004).
 • www.centroeuropeana.org
 • www.kses.ff.cuni.cz
 • www.polonistika.cz
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6709499b-0142-4606-90b6-fcf088a79fb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.