PL EN


2016 | 3 | 121-137
Article title

O cechach życia w nowym kapitalizmie. Richard Sennett i inspiracja dla antropologii neoliberalizmu

Content
Title variants
EN
Features of the Life under New Capitalism. Richard Sennett as Inspiration for the Antrophology of Neoliberalism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obowiązujące stosunki ekonomiczne zawsze związane są ze specyficznymi praktykami kulturowymi. Te praktyki kulturowe dostarczają ram dla doświadczania status quo. Współczesny neoliberalizm wydaje się formą kapitalizmu szczególnie przywiązaną właśnie do praktyk kulturowych, w istocie ideologicznych, które skrywają rozmaite relacje władzy, przymus i strukturalne zależności, także te ekonomiczne. Pozostają przy tym trudno uchwytne. Richard Sennett tak nacechowany współczesny kapitalizm nazywa nowym kapitalizmem. Jego analiza zmian instytucjonalnych, ale i osobistych, społecznych kosztów dostarcza krytycznych opisów, które mogą być inspiracją dla antropologii neoliberalizmu. Ta zaś jawi się jako konieczna w obliczu zarysowanej problematyki.
EN
Binding economic realtions are always related with specific cultural practices. This practices provides a framework for experience status quo. The modern capitalism seems to be a form of capitalism, which is especially attached to cultural practices, in essence ideological, which hide the relationship of power, constraint, structural dependencies, also these economical. They are difficult to recognite. Richard Sennett these type of capitalism called a new capitalism. His analysis of institutional changes, but albo personal, social cost, provide critical descriptions, which are may be a inspiration for anthropology oof neoliberalism. And this – anthropolgy of neoliberalism – it appears necessary in the context of title issue.
Publisher

Year
Issue
3
Pages
121-137
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Baranowski M. (2016), Kryzys społeczeństwa kapitalistycznego a (nowa) kwestia miejska, „Kultura i Społeczeństwo”, 60(2) , 19–32.
 • Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Biernacka M. (2009). Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bihr A. (2008). Nowomowa neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fetyszyzmu. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 • Burawoy M. (2009). O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004. [w:] Manterys A., Mucha J. (red.). Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 525–561.
 • Burszta W.J., Jezierski P., Rauszer M. (2016). Wstęp. Podgryzanie neoliberalnego Lewiatana, [w:] Burszta W.J., Jezierski P., Rauszer M. (red.). Zwodnicze imaginarium. Antropologia neoliberalizmu. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 9–15.Gramsci A. (1961). Wstęp do studiów nad filozofią i materializmem historycznym, [w:] Gramsci A. Pisma wybrane. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Gramsci A. (1961). Wstęp do studiów nad filozofią i materializmem historycznym, [w:]Gramsci A. Pisma wybrane. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Hardy J. (2010). Nowy polski kapitalizm. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 • Illouz E. (2010). Uczucia w dobie kapitalizmu. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Klein N. (2007). Doktryna szoku. Jak kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne. Warszawa: Muza.
 • Mazzucato M. (2016), Przedsiębiorcze państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox.
 • Szczepański J. (1972). Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Sennett R. (2006). Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawa: Muza.
 • Sennett R. (2009). Upadek człowieka publicznego. Warszawa: Muza.
 • Sennett R. (2010). Kultura nowego kapitalizmu, Warszawa: Muza
 • Sennett R. (2012), Szacunek w świecie nierówności, Warszawa: Muza.
 • Standing G. (2014). Karta prekariatu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Therborn G. (2015), Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wacquant L. (2012). Trzy kroki w stronę historycznej antropologii faktycznie istniejącego neoliberalizmu, „Praktyka Teoretyczna”, 5, 129–151.
 • Žižek S. (2009). Widmo ideologii. [w:] Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 323–374.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-9078
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-670bd356-c90d-49e3-9a51-6110102d964b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.