PL EN


2010 | 16 | 76-86
Article title

Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Role of intellectual innovation in the EU states
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The world development is characterized by blurring the division between science and economy. As a result, industrial development based on a growing dependency on knowledge and information has accelerated. In turn, due to the development of the knowledge-based economy, the importance of the so-called intellectual property laws is also on the increase. Protection of these laws not only constitutes one of the main branches of the market, but also remains a transaction object. This way cooperation between science and industry finds its realization. It enables the partners to gain dominance on the market and leads to creating new solutions which further power technological progress.
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Geografii, wiesia@umk.pl
References
 • Barczak B., 2006, Zarządzanie wiedzą jako czynnik zwiększania potencjału innowacyjnego firmy, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 700, s. 79
 • Burk D. L., Lemley M. A., 2003, Policy Levers in Patent Law, Virginia Law Review, nr 89, s. 1575, 1597.
 • Gierańczyk W., 2009, Innowacyjność jako główny filar społeczeństwa informacyjnego Europy, [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 13, Warszawa–Kraków, s. 82–94.
 • Markowska M., 2006, Statystyczny pomiar innowacyjności w krajach Unii Europejskiej, [w:] Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych, red. nauk. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 1100, Ekonometria XVI, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 110–120.
 • Łyszkiewicz W., 2000, Industrial Organization. Organizacja rynku i konkurencja, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 70.
 • Padeé G., 2005, Własność przemysłowa w transferze technologii, http://innowacje.not.org.pl.
 • Rózga B., 2009, Korzyści ochrony własności przemysłowej, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, http://www.frp.lodz.pl/wlasnosc-przemyslowa/
 • Szczepanowska-Kozłowska K., 2004, Wspólnotowy znak towarowy, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 10.
 • Witek R., Czernicki Ł., 2006, Metodyka ochrony własności intelektualnej w zakresie transferu wiedzy i innowacji z instytucji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, Wrocław.
 • Zioło Z., 2009, Rola przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 13, Warszawa–Kraków, s. 11–20.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-671a60ad-06ce-41d5-abf0-4b5577f40c40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.