PL EN


2016 | 19 | 289-306
Article title

Kościół Nowoapostolski w Polsce – charakterystyka ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego

Content
Title variants
EN
New Apostolic Church in Poland – characteristics with special emphasis on the Legal Status
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy statusu prawnego Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce, jego nauki oraz struktury organizacyjnej. Ukazuje także starania tej chrześcijańskiej wspólnoty religijnej o ukształtowanie jej bytu prawnego w odrębnej ustawie (ustawa partykularna). W części historycznej znajdują się informacje o pierwotnej strukturze Kościoła Nowoapostolskiego powstałej w 1830 r. w Anglii oraz o działalności Kościoła Nowoapostolskiego na ziemiach polskich począwszy od drugiej połowy XIX wieku (1863 r.). Wskazywany jest szczególnie atrybut uznania prawnego posiadany przez Kościół na podstawie ustawodawstwa państw zaborczych. Autor zauważa, że uznanie prawne omawiana wspólnota posiadała także w okresie II Rzeczypospolitej. Opisano losy tego Kościoła w okresie PRL oraz wspomniano, że w 2013 r. Kościół Nowoapostolski obchodził 150-lecie swojego istnienia.
EN
This article deals with the legal status of the New Apostolic Church in Poland, its teaching and organizational structure. It presents Church’s efforts to receive a new legal regulation of its status in Poland in the form of separate act of parliament (particular act). In the historical part it explains the original structure of the New Apostolic Church founded in 1830 in England and history of that denomination in Poland since the second half of the nineteenth century (1863). Special emphasis is laid in the fact that the New Apostolic Church had a legal recognition on the basis of legislation made by the states occupying the then Poland. The author informs that the Church had a legal recognition in the time of the Second Republic of Poland. Also the text deals with the denomination’s history in Poland during the Communist period and informs about the celebration of 150th anniversary of New Apostolic Church in 2013.
Contributors
References
 • Borecki, Paweł. Reforma prawa wyznaniowego w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2013.
 • Denzler, Georg, Carl Andresen. Leksykon historii Kościoła. Warszawa: Świat Książki, 2005.
 • Hasel, Frank M. „New Apostolic Church”. W: The Encyclopedia of Christian Civilization. Vol. 3 M–R. Malden: Wiley-Blackwell, 2012.
 • Koza, Stanisław J. „Nowoapostolski Kościół”. W: Encyklopedia katolicka. T. 14. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2010.
 • Leber, Wilhelm. One Faith – One Goal. 150 years New Apostolic Church 1863–2013. Zürich: New Apostolic Church International, 2013.
 • Majchrzak, Bartosz. „Charakter prawny wpisu do rejestru związków wyznaniowych”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 6 (2014): 45–55.
 • Olszówka, Marcin. Ustawy wyznaniowe art. 25 ust. 5 Konstytucji RP – próba interpretacji. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2010.
 • Piekarski, Stanisław. Wyznania religijne w Polsce. Warszawa: M Arct, 1927.
 • Stanisz, Piotr. „Podstawy polskiego prawa wyznaniowego”. W: Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Prawo wyznaniowe, 48–87. Warszawa: C.H. Beck, 2011.
 • Starosta, Waldemar. „Nowoapostolski Kościół w Polsce”. W: Leksykon religioznawczy, 182–184.Warszawa: Wydawnictwo Współczesne, 1988.
 • Tokarczyk, Andrzej. Protestantyzm. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980.
 • Tokarczyk, Andrzej. „Polscy irwingianie”. W: Trzydzieści wyznań, 170–180.Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.
 • Zieliński, Tadeusz J. „Implikacje art. 25 ust. 5 Konstytucji RP dla procedury parlamentarnej”. W: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. Piotr Stanisz, Marta Ordon, 313–335. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
 • Zieliński, Tadeusz J. „Umowa wyznaniowa”. W: Leksykon prawa wyznaniowego, red. Artur Mezglewski, 480–487. Warszawa: C.H. Beck, 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-671bb4af-9941-4916-af89-67ba213d28f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.