PL EN


2015 | 10 | 111-121
Article title

ZALETY I WADY E-PODRĘCZNIKA POSTRZEGANE Z PERSPEKTYWY NAUCZYCIELI

Content
Title variants
EN
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF E-TEXTBOOKS – TEACHERS’ PERSPECTIVE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym tekście autorka skupia się na cechach e-podręcznika oraz na różnicach między dostępnymi na rynku produktami, nazywanymi łącznie e-podręcznikami. Na tej podstawie charakteryzuje współczesny e-podręcznik jako przydatny i skuteczny materiał dydaktyczny. Główna część artykułu została poświęcona analizie wybranych elementów i cech e-podręcznika pod kątem jego zalet i wad. W niniejszej analizie za punkt wyjścia przyjęto ocenę niniejszych zalet i wad z punktu widzenia nauczycieli jako potencjalnych użytkowników tego środka dydaktycznego. W tym kontekście podjęto następujące wątki: rodzaj e-podręcznika, atrakcyjny sposób przekazywania treści dydaktycznych, edycja e-podręcznika, możliwość pracy w środowisku wirtualnym, tworzenie indywidualnych materiałów dydaktycznych, wykorzystanie e-podręcznika w kontekście dostępnego sprzętu informatycznego. Stwierdzono, iż ocena zalet i wad e-podręcznika zależy m.in. od poziomu zaawansowania technologicznego nauczycieli oraz wskazano na braki w kształceniu nauczycieli w zakresie wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania–uczenia się.
EN
In this article the author focuses on features of e-textbook and on differences between products available on the market, called e-textbooks altogether. On this base a contemporary e-textbook is describing as useful and effective teaching materials. The main part of the article was devoted to analysis of chosen elements and features of the e-textbook as well as its advantages and disadvantages. In the present analysis the teachers point of view is crucial. In this context the following motifs were taken: type of the e-textbook, attractive way of convey educational contents, edition of the e-textbook, work in virtual environment, creating individual teaching materials, using the e-textbook in the context of the available computer equipment. In the author’s opinion evaluation of advantages and disadvantages of an e-textbook depended among others on the level of the technological progress of teachers. Simultaneously the author shows the gaps in the teacher education in the context of the using of new technologies in teaching and learning process.
Year
Issue
10
Pages
111-121
Physical description
References
  • Chojnacki, L. (2013). Cyfrowych tubylców trzeba uczyć inaczej. Dlaczego i jak – wprowadzenie. W: P. Plichta i J. Pyżalski (red.). Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej. Łódź.
  • Cuban, L. (2001). Oversold and underused. Computers in the classroom. Cambridge– London.
  • Okoń, W. (1998). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa.
  • Ośrodek Rozwoju Edukacji. (2013). Podręczniki multimedialne w polskich szkołach. Raport z badania. Pobrano z lokalizacji: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/158-e-podrczniki-materiay-do-pobrania?download=1939:podrczniki-multimediamne-w-polskich-szkoach.
  • Pesek, I., Zmazek, B. i Mohorčič, G. (2014). From e-materials to i-textbooks. W: I. Pesek, B. Zmazek i V. Milekšič (red.). Slovenian i-textbooks. Ljubljana.
  • Półturzycki, J. (2014). Niepokój o dydaktykę. Warszawa–Radom.
  • Rosen, L., Carrier, L.M. i Cheever N.A. (2010). Rewidred. Understanding the iGeneration and the way they learn. New York.
  • Spitzer, M. (2013). Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk.
  • www.e-podreczniki.pl.
  • Zmazek, B., Pesek, I., Milekšič, V., Repolusk, S., Senekovič, J. i Lipovec, A. (2014). Substantive-didactic baselines Substantive-didactic baselines and instructions for i-textbook development. W: I. Pesek, B. Zmazek i V. Milekšič (red.). Slovenian i-textbooks. Ljubljana.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-671c0067-446c-4ebb-96e1-33e569646082
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.