PL EN


2013 | 3(35) | 153-163
Article title

Badania typu foresight podstawą strategicznego prognozowania zjawisk gospodarczych

Authors
Content
Title variants
EN
Foresight Research Based on the Type of Strategic Economic Forecasting Phenomena
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały opisane warunki konieczne do realizacji procesu prognozowania działań strategicznych typu foresight. Proces ten składa się z analizy sytuacji bieżącej, która pozwala opracować diagnozę badanego obszaru oraz z części prognostycznej. Rezultatem implikacji działań na etapie diagnozy i prognozy jest opracowanie scenariuszy rozwoju, dotyczących badanego obszaru. Opisano również, w sposób kompleksowy, część decyzyjną dotyczącą procesu prognozowania strategicznego typu foresight, rezultatem którego będzie wybór optymalnego scenariusza rozwoju.
EN
This paper describes the necessary conditions to the process of forecasting of strategic foresight activities. This process consists of the analysis of the current situation that allows to develop a diagnosis of the study area and the projection part. The implications of the result of operations in the diagnosis and prognosis are to develop scenarios for the study area. This article also describes in a comprehensive way a part of the decision-making process for forecasting the result of strategic foresight, which will select the optimum development scenario.
Year
Issue
Pages
153-163
Physical description
Contributors
author
  • Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania
References
  • Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, WN PWN Warszawa, 2005.
  • Dittmann, P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
  • Jasiński, L.J., Myślenie perspektywiczne – Uwarunkowania badania przyszłości typu foresight, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007.
  • Kuciński, J., Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych, IPPT, Warszawa 2006.
  • www.ippt.gov.pl/foresight/foresight-narodowy.html#metodyka [1.10.2012].
  • www.foresight.msap.pl/index.php?page=research [1.10.2012].
  • www.prz.edu.pl/foresight/ [1.10.2012].
  • www.foresight.po.opole.pl/ [1.10.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67230a40-6f27-4358-84d5-a16b36ca8b55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.