PL EN


2012 (R. XI) | 1(43) | 23-44
Article title

Od regionu do lokalności- ku społeczeństwu obywatelskiemu.

Title variants
EN
From the region to local principle -towards a citizen community.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą refleksji teoretycznej dotyczącej problemów współczesności jakim są relacje miedzy jednostką a społecznością lokalną i ich konsekwencjami dla szeroko rozumianej praktyki społecznej w tym przede wszystkim edukacyjnej. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania odnoszące się do lokalności, regionalizmu, tożsamości lokalnej autorka analizuje koncepcje teoretyczne prezentujące zarówno idee regionalizmu jak i lokalizmu. Główny obszar rozważań stanowi „lokalność” jako zasada socjalizacyjna, której przyjęcie i realizacja w wymiarze edukacyjnym pozwala kreować jednostki działające, twórcze, których to kreatywność przyczyni się nie tylko do rozwoju (we wszelkich aspektach) ich społeczności ale przede wszystkim rozwoju całego społeczeństwa.
EN
The article is about theoretical reflection concern in relationship between individual and local community of theirs consequences for broad views on social practice of whole education. The authoress is searching the answers of refer to local principle, the regionalism, local identity, analyses the theoretical conceptions presented others ideas of regionalism and also the ideas of localism. The main point of considerations is the local principle as base the socialization, which the recognition and the realization in educational dimension permits to create actives persons, whose creativity will be contribute not only to development (in every aspects) theirs community but also the development of whole society.
Issue
Pages
23-44
Physical description
Dates
published
2012-03-2012-04
Contributors
  • Uniwersytet w Białymstoku
References
  • Berger P.L., Luckman T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa. Bokszański Z. (1989), Tożsamość – integracja – grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie socjologicznej, Łódź. Bokszański Z. (2007), Tożsamości zbiorowe, Warszawa. Dahrendorf R. (1994), Co zagraża społeczeństwu obywatelskiemu?, [w:] K. Michalski (red.), Europa i społeczeństwo obywatelskie, Kraków–Warszawa. Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2002), Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy. Kurczewska J. (2006), Lokalne społeczeństwo obywatelskie, [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przeszłość, Warszawa. Kurczewska J. (red.) (2004), Robocze ideologie lokalności. Stare i nowe schematy, [w:] Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, Warszawa. Nikitorowicz J. (1995), Tożsamość w edukacyjnym procesie wielokulturowym, [w:] M. Urlińska (red.), Edukacja a tożsamość etniczna, Toruń. Nikitorowicz J. (2009), Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa. Ossowski S. (1962), O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa. Rybicki P. (1979), Struktura społecznego świata, Warszawa. Sosnowski A. (2002), Wyznaczniki zmiany społecznej. Młodzież – lokalność – transformacja, Szczecin. Sowa K.Z., Dutkiewicz P. (red.) (1989), Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa. Sulima R. (2001), Głos tradycji, Warszawa. Śliz A. (2004), W kręgu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Obywatel w lokalnej społeczności, Tychy–Opole. Theiss W. (red.) (2001), Mała ojczyzna: perspektywa edukacyjno-utylitarna, [w:] Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny, Warszawa. Turowski J. (1999), Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin. Trutkowski C. (2002), Teoria społecznych reprezentacji i jej zastosowania, [w:] M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-673c6ae2-d79a-4650-ac7d-001a7299b575
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.