PL EN


2014 | 15 | 3 | 133-144
Article title

WPŁYW PODATKU INFLACYJNEGO NA DOBROBYT W WARUNKACH DOSKONAŁEJ MOBILNOŚCI KAPITAŁU

Content
Title variants
EN
HOW INFLATION TAX INFLUENCES WELFARE UNDER PERFECT MOBILITY OF CAPITAL
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Budujemy model równowagi ogólnej, w którym sektor prywatny może inwestować za granicą lub zadłużać się tam ze stałą stopą procentową. Sektor publiczny pobiera pięć rodzajów podatków, które służą finansowaniu konsumpcji publicznej. Bank centralny decyduje o wysokości inflacji, przez co wpływa na realną wysokość obciążeń podatkowych. Przy pomocy teorii sterowania optymalnego znajdujemy rozwiązanie modelu i analizujemy zależność pomiędzy wysokością inflacji a dobrobytem osiąganym przez konsumentów. Wykazujemy, że może istnieć pewna jednoznacznie określona optymalna stopa inflacji.
EN
We are building a general equilibrium model in which the private sector can invest abroad or borrow there with a fixed interest rate. The public sector levies five types of taxes that are used to finance public consumption. The central bank determines the rate of inflation, which affects the real tax burden. Using optimal control theory we solve the model and analyze the relationship between inflation and welfare achieved by consumers. We demonstrate that there may exist a unique optimal rate of inflation.
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
133-144
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Arrow K. J. (1962), The Economic Implications of Learning by Doing, The Review of Economic Studies, 29(3): 155–73.
  • Hayashi F. (1982), Tobin's Marginal q and Average q: A Neoclassical Interpretation, Econometrica, 50(1): 213–24.
  • Lucas R. (1988), On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22 (1): 3–42.
  • Turnovsky S.J. (2009), Capital Accumulation and Economic Growth in a Small Open Economy, Cambridge University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6751bc9b-d998-47d7-8095-6a9b0ee3280b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.