Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 15 | 3 | 133-144

Article title

WPŁYW PODATKU INFLACYJNEGO NA DOBROBYT W WARUNKACH DOSKONAŁEJ MOBILNOŚCI KAPITAŁU

Content

Title variants

EN
HOW INFLATION TAX INFLUENCES WELFARE UNDER PERFECT MOBILITY OF CAPITAL

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Budujemy model równowagi ogólnej, w którym sektor prywatny może inwestować za granicą lub zadłużać się tam ze stałą stopą procentową. Sektor publiczny pobiera pięć rodzajów podatków, które służą finansowaniu konsumpcji publicznej. Bank centralny decyduje o wysokości inflacji, przez co wpływa na realną wysokość obciążeń podatkowych. Przy pomocy teorii sterowania optymalnego znajdujemy rozwiązanie modelu i analizujemy zależność pomiędzy wysokością inflacji a dobrobytem osiąganym przez konsumentów. Wykazujemy, że może istnieć pewna jednoznacznie określona optymalna stopa inflacji.
EN
We are building a general equilibrium model in which the private sector can invest abroad or borrow there with a fixed interest rate. The public sector levies five types of taxes that are used to finance public consumption. The central bank determines the rate of inflation, which affects the real tax burden. Using optimal control theory we solve the model and analyze the relationship between inflation and welfare achieved by consumers. We demonstrate that there may exist a unique optimal rate of inflation.

Year

Volume

15

Issue

3

Pages

133-144

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

  • Katedra Ekonomii Matematycznej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

  • Arrow K. J. (1962), The Economic Implications of Learning by Doing, The Review of Economic Studies, 29(3): 155–73.
  • Hayashi F. (1982), Tobin's Marginal q and Average q: A Neoclassical Interpretation, Econometrica, 50(1): 213–24.
  • Lucas R. (1988), On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22 (1): 3–42.
  • Turnovsky S.J. (2009), Capital Accumulation and Economic Growth in a Small Open Economy, Cambridge University Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6751bc9b-d998-47d7-8095-6a9b0ee3280b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.