PL EN


2016 | 9 | 2(17) | 201-238
Article title

Pracownik naukowy w mediach społecznościowych – od popularyzacji nauki do kreowania wizerunku

Authors
Content
Title variants
EN
The Researcher in Social Media – from Popular Science to Personal Brand Creation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Media społecznościowe są platformą towarzyską i źródłem informacji. Również pracownicy naukowi posiadają konta w popularnych serwisach społecznościowych i wykorzystują je do nawiązywania i utrzymywania kontaktów naukowych, prowadzenia dyskusji naukowych, wymiany doświadczeń na tematycznych profilach naukowych, profilach osobistych, w grupach dyskusyjnych. Różnorodne profile o tematyce naukowej nie tylko przyczyniają się do popularyzacji nauki, ale też prowokują do dyskusji, podzielenia się wiedzą, wyrażenia opinii. Media społecznościowe mogą też być wykorzystywane do kreowania wizerunku naukowca jako godnego zaufania profesjonalisty w swojej dziedzinie. Artykuł jest próbą analizy wykorzystywania mediów społecznościowych jako środka komunikacji naukowej i sposobu dotarcia z naukową treścią do użytkowników tych serwisów. Przedstawia wyniki badań dotyczących obecności i aktywności w wybranych mediach społecznościowych pracowników naukowych z dziedziny informatologii i bibliologii.
EN
Social media are both social platforms and valuable sources of information. Also researchers create accounts on popular social media for scientific communication, academic discussion and exchange of experiences. Researcher profiles are not only popular science; they are also used to provoke debate, share knowledge and are places to express opinions. Social media can also be used to create the researcher’s professional image. The article attempts to analyze the use of social media as a means of scientific communication and the way they communicate scientific content to its users. It presents results of a research on the presence and activity of Polish library and information science academics in selected social media services.
Year
Volume
9
Issue
Pages
201-238
Physical description
Dates
published
2016-12
Contributors
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie , l.jarska@umcs.lublin.pl
References
 • Barefoot Darren, Szabo Julie, Znajomi na wagę złota. Podstawy marketingu w mediach społecznościowych, Warszawa 2011.
 • Biznes społecznościowy – nowa era w komunikacji biznesowej. Raport na podstawie badania „Polskie firmy na Facebooku – portale społecznościowe w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw” [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: https://marketingowe.wordpress.com/2013/10/15/raport-biznes-spolecznosciowy-nowa-era-w-komunikacji-biznesowej/.
 • Bonek Tomasz, Smaga Marta, Biznes na Facebooku i nie tylko, Warszawa 2013.
 • Briggs Asa, Burke Peter, Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, Warszawa 2010.
 • Doniecki Dariusz, Portale społecznościowe w życiu młodzieży szkolnej [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=11046.
 • Dorobek Rafał, Zbuduj swój wizerunek, Gliwice 2007.
 • Grzenia Jan, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007.
 • i-slownik.pl. Słownik komputerowy i encyklopedia informatyczna [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.i-slownik.pl.
 • Jarska Lidia M., Inicjatywy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS na Facebooku, „Folia Bibliologica” 2013/2014, vol. LV/LVI, s. 193–210.
 • Kiczka Marek, Akceleracja procesu komunikowania się w dobie mediów społecznościowych. Implikacja dla zarządzania kryzysowego w organizacji, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 157, s. 93–107.
 • Kluszczyński Ryszard W., Społeczeństwo informacyjne. Cybelkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001.
 • Kolejny dowód na to, że Facebook chce być nowym Google. „Gazeta.pl. Technologie” [online] 23.10.2015 [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://technologie.gazeta.pl/internet/ 1,113840,19075912,kolejny-dowod-na-to-ze-facebook-chce-byc-nowym-google.html.
 • Krasińska Magdalena, Dlaczego nie jestem facebookowcem?, „Akant” 2012, nr 1, s. 36.
 • Krok Ewa, Media społecznościowe elementem zrządzania wiedzą w firmie, „Studia Informatica Pomerania” 2011, nr 28 (656), s. 49–62.
 • Kulczycki Emanuel, Wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademickie uczelnie wyższe w Polsce. Badania w formule otwartego notatnika, [w:] Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, pod red. Emanuela Kulczyckiego, Michała Wendland, Poznań 2012, s. 89–107.
 • Laskowska Małgorzata, Komunikacja za pomocą social media – możliwości i zagrożenia. Zarys problematyki, [w:] Komunikacja – (po)rozumienie – obecność społeczna, pod red. Małgorzaty Biedroń, Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Toruń 2012, s. 29–41.
 • Loedl Paweł, Social media, [w:] Marketing w sieci – podstawowe zagadnienia, inspiracje, przykłady, pod red. Ewy Kielar, Kraków 2011, s. 18–25.
 • Machura Piotr, Media społeczne w procesie komunikacji marketingowej, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 1, cz. 1, s. 481–489.
 • Marketing społecznościowy [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://socialpress.pl/strony/marketing-spolecznosciowy/.
 • Miotk Anna, Skuteczne social media, Gliwice 2013.
 • Pilarczyk Bogna, Innowacje w komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2011, nr 9, s. 271–286.
 • Podlaski Arkadiusz, Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, Gliwice 2011.
 • Schawbel Dan, Personal branding 2.0, Gliwice 2012.
 • Słownik Języka Polskiego PWN [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://sjp.pwn.pl.
 • Sobieszek Krzysztof, Co to jest „marketing społecznościowy”? W: Social Media Blog [online] 20.07.2009 [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://socialmedia.pl/co-to-jest-marketing-spolecznosciowy/.
 • Strykowska Justyna, Znaczenie mediów społecznościowych w procesie komunikowania i uczenia się, [w:] Media. Edukacja. Kultura. W stronę edukacji medialnej, pod red. Wojciecha Skrzydlewskiego, Stanisław Dylak, Poznań–Rzeszów 2012, s. 321–330.
 • Śliwińska Milena, Biblio – nowa forma komunikacji. „Biuletyn EBIB” [online] 2013, nr 6 (142) [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/83.
 • Tarczydło Beata, Skuteczna akcja marketingu szeptanego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2013, nr 28 (747), s. 9–18.
 • Tkaczyk Jolanta, Nowe narzędzia komunikacji – próba klasyfikacji, [w:] Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu, pod red. Marcina Skurczyńskiego, Sopot 2005, s. 422–432.
 • Trejderowski Tomasz, Kradzież tożsamości. Terroryzm informatyczny, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67520b7d-ac0a-4632-aa88-071ad5a56488
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.