PL EN


2015 | 21 | 88 - 100
Article title

Analiza kulturowa utworów Herty Müller (wybrane zagadnienia)

Content
Title variants
EN
Cultural Analysis of Herta Müller's works (selected issues)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article concerns problem of cultural analysis of Herta Müller’s literary works. The author, which received 2009 literary Nobel Prize, is one of the most influential German writers. It is a short presentation of the main issues showed in her literary output in comparison with critical studies.
PL
Artykuł skupia się na analizie kulturowej utworów Herty Müller. Autorka, która w 2009 roku otrzymała literacką Nagrodę Nobla, jest jedną z najbardziej wpływowych pisarek niemieckich. Tekst jest krótką prezentacją głównych zagadnień kulturowych przedstawionych w jej utworach wraz z porównaniem stanu badań.
Contributors
 • Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Balcerzan E., Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
 • Bauer K., Gender and the Sexual Politics of Exchange in Herta Müller’s Prose, [w:] B. Haines, L. Marven (red.), Herta Müller, Oxford University Press, Oxford 2013, s. 153–171.
 • Bhabha H.K., Miejsca kultury, przeł. T. Dobrogoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • Bozzi P., Der fremde Blick. Zum Werk Herta Müllers, Königshausen & Neumann, Würzburg 2005.
 • Brandt B., Glajar V. (red.), Herta Müller: Politics and Aesthetics, University of Nebraska Press, Lincoln and London 2013.
 • Bukowiec P., Siwor D. (red.), Etniczność, tożsamość, literatura, Universitas, Kraków 2010.
 • Burzyńska A., Kulturowy zwrot teorii, [w:] M.P. Markowski, R. Nycz (red.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Universitas, Kraków 2012, s. 41–91.
 • Culler J., Literatura w teorii, Universitas, Kraków 2013.
 • Chakrabarty D., Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna, przeł. D. Kołodziejczyk, T. Dobrogoszcz, E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.
 • Eke N.O. (red.), Die erfundene Wahrnehmung. Annäherung an Herta Müller, IGEL Verlag, Paderborn 1991.
 • Fazan J., Zajas K. (red.), Na pograniczach literatury, Universitas, Kraków 2012.
 • Gandhi L., Teoria postkolonialna, przeł. J. Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.
 • Gauß K.M., Europejski alfabet, przeł. A. Rosenau, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008.
 • Gęsiak L., Wielokulturowość. Rola religii w dynamice zjawiska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 • Haines B., Marven L. (red.), Herta Müller, Oxford University Press, Oxford 2013.
 • Hejmej A., Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe, Universitas, Kraków 2013.
 • Hofmann M., Interkulturelle Literaturwissenschaft. Eine Einführung, Wilhelm Fink Verlag, Paderborn 2006.
 • Jankowicz G., CMONO. Rozmowy z pisarzami, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań – Kraków 2013.
 • Kopacki A., „Szczegół nie kłamie”. Z Hertą Müller rozmawia Andrzej Kopacki, „Literatura na Świecie”, 2014, nr 1–2 (510–511), s. 157–163.
 • Królikowska J. (red.), (Złudne) obietnice wielokulturowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • Mahrdt H., Lægreid S. (red.), Dichtung und Diktatur. Die Schriftstellerin Herta Müller, Königshausen & Neumann, Würzburg 2013.
 • Marven L., Life and Literature: Autobiography, Referentiality, and Intertextuality in Herta Müller’s Work, [w:] B. Haines, L. Marven (red.), Herta Müller, Oxford University Press, Oxford 2013, s. 204–223.
 • Müller H., Człowiek jest tylko bażantem na tym świecie, przeł. K. Leszczyńska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, 2009.
 • Müller H., Der fremde Blick oder Das Leben ist ein Furz in der Laterne, Wallstein, Göttingen 1999.
 • Müller H., Dziś wolałabym siebie nie spotkać, przeł. K. Leszczyńska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009.
 • Müller H., Huśtawka oddechu, przeł. K. Leszczyńska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.
 • Müller H., Król kłania się i zabija, przeł. Katarzyna Leszczyńska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009.
 • Müller H., Lebensangst und Worthunger. Im Gespräch mit Michael Lentz. Leipziger Poetikvorlesung 2009, Suhrkamp, Berlin 2010.
 • Müller H., Lis już wtedy był myśliwym, przeł. A. Rosenau, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009.
 • Müller H., Nadal ten sam śnieg i nadal ten sam wujek, przeł. K. Leszczyńska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014.
 • Müller H., Niziny, przeł. K. Leszczyńska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2006.
 • Müller H., Sercątko, przeł. A. Buras, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009.
 • Müller J., Sprachtakt. Herta Müllers literarischer Darstellungsstill, Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien 2014.
 • Nubert R., Pintilie-Teleag I. (red.), ǎ Mitteleuropäische Paradigmen in Südeuropa. Ein Beitrag zur Kultur der Deutschen im Banat, Praesens Verlag, Wien 2006.
 • Pietrzyk-Reeves D., Kułakowska M. (red.), Studia nad wielokulturowością, nakładem autorów indywidualnych oraz Księgarni Akademickiej, Kraków 2010.
 • Rozmowy z tłumaczami. Katarzyna Leszczyńska (brak daty opubl.), http://www.goethe.de/ins/pl/lp/kul/dup/uwe/ueb/pl9824296.htm (dostęp 20.01.2015 r.).
 • Spivak G.Ch., Strategie postkolonialne, przeł. A. Górny, M. Kropiwnicki, J. Majmurek, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
 • Szaruga L., Przełożyć słowa Obcego, [w:] R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga (red.), W stronę nowej wielokulturowości, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2010, s. 199–214.
 • Śliz A., Szczepański M.S. (red.), Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja?, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6756b6f2-66ed-4029-8fac-6de0a5b8f50d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.