PL EN


2015 | 2(16) | 19-32
Article title

Selected indicators for evaluating the effectiveness of marketing communication

Content
Title variants
PL
Wybrane wskaźniki oceny skuteczności komunikacji marketingowej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The issue of the evaluation of marketing activity in each institution most often refers to marketing communications and therefore promotional activities of the company. Whereas measuring the effectiveness of marketing communications results, we can use many tools-indicators, the use of which will track the progress and assess the effectiveness of institution run by marketing communications. With a view to implementing effective marketing strategy we must be able to measure our success. In this article, has been made a review of selected indicators to evaluate the effectiveness of marketing communications. Cited indicators are commonly used. According to the authors, each institution should create its own set of indicators by which the effects of its operations will be best measured.
PL
Problematyka oceny działalności marketingowej w każdej instytucji najczęściej dotyczy komunikacji marketingowej, a więc działalności promocyjnej firmy. Mając na uwadze pomiar efektów skuteczności komunikacji marketingowej możemy wykorzystać wiele narzędzi-wskaźników, które pozwolą nam śledzić postępy i dokonać oceny skuteczności komunikacji marketingowej prowadzonej przez instytucję. Mając na celu realizację skutecznej strategii marketingowej musimy być w stanie mierzyć nasz sukces. W niniejszym artykule dokonano przeglądu wybranych wskaźników oceny skuteczności komunikacji marketingowej. Przytoczone wskaźniki są powszechnie wykorzystywane. Zdaniem autorów każda instytucja powinna stworzyć swój zestaw wskaźników, dzięki którym efekty jej działań będą najlepiej zmierzone.
Publisher
Year
Issue
Pages
19-32
Physical description
Dates
online
2015-06
Contributors
author
 • Tridea
References
 • W. Budzyński, Public relations – strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008.
 • A. Dejnaka, Strategia marki, produktów i usług reklamy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • U.M. Dholakia, How Customer Self-Determination Influences Relational Outcomes: Evidence from Longitudinal Field Studies, “Journal of Marketing Research” 2006, vol. 43, no. 1; O.A. Mascarenhas, Customer Value-Chain Involvement for Co-Creating Customer Delight, “Journal of Consumer Marketing” 2004, vol. 21, nr 7.
 • M. Golka, Świat reklamy, Agencja Badawczo-Promocyjna „Artia”, Warszawa 1994.
 • P. Kotler, K. L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań 2012, s. 509.
 • R. Kozielski (red.), Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2011.
 • J. Łodziana-Grabowska, Efektywność reklamy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 • K. Moller, M. Anttila, Marketing Capability: A Key Success Factor In Small Business?, Journal of Marketing Management 1987, vol. 3; O. Williamson, Markets and Hierarchies, Free Press, New York 1975.
 • M. Strzyżewska, M. Rószkiewicz, Analizy marketingowe, Difin, Warszawa 2002,s. 227, za: A. Sznajder, Sztuka promocji, Business Press., Warszawa 1993.
 • J. Trębecki, Public relations w przedsiębiorstwie [w:] Strategia i planowanie biznesu (red.) Piotr Lis, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, s.131.
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-675d9261-ab2b-4688-a081-512e703428de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.