PL EN


2011 | 1 |
Article title

Kolonizacja i chrystianizacja a teatr – spojrzenie z perspektywy XX i XXI wieku

Authors
Content
Title variants
EN
The processes of colonization and Christianization and the theatre – the overview from 20th and 21st century perspective
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł porusza temat procesu kolonizacji i chrystianizacji, prowadzonej przez europejskich misjonarzy od czasu tzw. „wielkich odkryć geograficznych”. Celem nie jest jednak opisanie historii kolonizacji, lecz spojrzenie na dzisiejsze oblicze artystyczno-sakralnych działań, obecnych w postkolonialnym świecie. Opisane zostały przykłady współczesnych widowisk i performansów sakralnych w Iztapalapie (Meksyk), na Filipinach (prowincje: Aklan, Pampanga, Rizal) oraz jawajski teatr cieni wayang wahyu. Ich charakter należy odczytywać jako hybrydyczny, a zatem taki, który nigdy nie powstałby bez prekolonialnych korzeni, kolonizacyjno-chrystianizacyjnej działalności misjonarzy oraz postkolonialnego Nowego Porządku.
EN
The article discusses the issue of colonization and Christianization processes conducted by European missionaries from the time of so-called “Age of Discovery”. However, the aim of the article is not creating a description of colonization history, but taking a look at today’s vision of artistic and religious activities present in postcolonial world. In the article there were described examples of religious shows and performances in Iztapalapa (Mexico) and Philippines (provinces: Aklan, Pampanga, Rizal) as well as Java shadow play called wayang wahyu. Character of these forms of art should be defined as hybrid – they would not exist without pre-colonial origins, colonization- and Christianization-related activities of missionaries and postcolonial New World Order.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Bibliografia
 • Blond G., Ocean przygody, t. 1 i 2, Warszawa 2008.
 • Desai G., Nair S. (red.), Postcolonialism. An Anthology of Cultural Theory and Criticism, Oxford 2005.
 • Gouhier H., Istota teatru. Obecność i teraźniejszość, „Pamiętnik Literacki“ 1976, z. 2.
 • Lacouture J., Jezuici, t. 1: Zdobywcy, Warszawa 1998.
 • Lugard F., The Value of British Rule in the Tropics to British Democracy and the Native Races, [w:] Desai G., Nair S. (red.), Postcolonialism. An Anthology of Cultural Theory and Criticism, Oxford 2005.
 • Mario J., Francisco C., Lallana E. C., Ramirez M. M., Zialcita F. N., Integrative or divise?
 • Christian Symbols and Rituals in Philippine Society, ˝Pulso Monograph˝, No. 7, Manila 1991.
 • Popławska M., „Wayang Wahyu” as an Example of Christian Forms of Shadow Theatre, ˝Asian Theatre Journal˝ 2004, vol. 21, no. 2.
 • Desai G., Nair S. (red.), Postcolonialism. An Anthology of Cultural Theory and Criticism, Oxford 2005.
 • Sławińska I., Kaczmarek W., Sulisza W., Stykowa M. B. (red.), Dramat i teatr sakralny, Lublin 1988.
 • Sławińska I., Dramat i teatr w refleksji teologicznej, [w:] , Sławińska I., Kaczmarek W., Sulisza W., Stykowa M. B. (red.), Dramat i teatr sakralny, Lublin 1988.
 • Smithies M., Kerdchouay E., Nang Talung: the Shadow Theatre of Southern Thailand, ˝Asian Folklore Studies˝ 2003, vol. 62, s. 25-64.
 • Trexler R. C., Reliving Golgotha. The Passion Play of Iztapalapa, London 2003.
 • Netografia
 • http://www.inside-mexico.com/featuresemana.htm, 8.11.2010.
 • http://ipsnews.net/interna.asp?idnews=23257, 9.11.2010.
 • http://www.inside-mexico.com/featuresemana.htm, 8.11.2010.
 • http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/indonezja.html, 3.11.2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6769a4b9-2d21-4f75-bf76-7d2e28b3e68a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.