PL EN


2017 | 104 | 303-314
Article title

Redukcja regulacji czasu pracy jako kierunek zmian w sferze instytucjonalnej rynku pracy

Authors
Content
Title variants
EN
Reduction of Working Time Regulations as a Tendency in Institutional Sphere of the Labor Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie zakresu redukcji współczesnych regulacji czasu pracy na świecie jako potencjalnego źródła podniesienia elastyczności rynku pracy. Dostarczono w nim argumentów na potwierdzenie tezy, iż regulacje czasu pracy są współcześnie wykorzystywane w wielu krajach jako instrument uelastycznienia rynku pracy. Ponadto zweryfikowano hipotezę cząstkową o korelacji pomiędzy stopniem swobody pracodawców w zakresie kształtowania czasu pracy a średnią liczbą godzin przepracowanych przez pracownika rocznie, która okazała się bardzo słaba. Wynika z tego, że redukcja restrykcyjności regulacji czasu pracy nie musi skutkować rzeczywistym wzrostem liczby przepracowanych godzin. Stanowi raczej rodzaj amortyzatora dla przedsiębiorstw na wypadek zmiany warunków gospodarowania.
EN
The paper aims to examine the extent of reduction in current working time regulations across the world as a potential source of increasing the elasticity of the labor market. It provides the arguments supporting the thesis which states that working time regulations actually serve as a mean to make the labor market more flexible. Moreover, the partial hypothesis about the correlation between the degree of freedom given to the employers in determining the working time of their employees and average time spent at work per year was verified. The correlation transpired to be quite low, which implies that reduction in working time regulations does not have to result in increase of hours spent at work but rather acts as a mechanism for the amortization of any economic shocks enterprises are exposed to.
Year
Volume
104
Pages
303-314
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
 • Bednarski Marek, Czas pracy w polskiej gospodarce. Ewolucja, jej przyczyny i konsekwencje zmian, w: Łukasz Hardt, Dominika Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 139–152.
 • Boeri Tito, van Ours Jan, Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Eichhorst Werner, Marx Paul, Wehner Caroline, Labor Market Reforms in Europe: Towards More Flexicure Labor Markets?, IZA Discussion Paper No. 9863, 2016.
 • Eurofound, Opting out of the European Working Time Directive, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2015.
 • Giermanowska Ewa, Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Gwartney James, Lawson Robert, Hall Joshua, Economic Freedom of the World. 2015 Annual Report, Fraser Institute, 2015.
 • Hajn Zbigniew, Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, w: Elżbieta Kryńska (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2003, s. 48–99.
 • Keynes John M., Essays in Persuasion, Palgrave Macmillan, New York 2010.
 • Kryńska Elżbieta, Kwiatkowski Eugeniusz, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • La Jeunesse Robert M., An Institutionalist Approach to Work Time. Is Labor Truly Irksome?, w: Dell P. Champlin, Janet T. Knoedler, The Institutionalist Tradition in Labor Economics, M.E. Sharpe Armonk, New York, London, England 2004, s. 159–175.
 • Lee Sangheon, Mc Cann Devidre, Measuring Labour Market Institutions: Conceptual and Methodological Questions on Working Hours Rigidity, w: Janine Berg, David Kucera (red.), In Defence on Labour Market Institutions: Cultivating Justice in the Developing World, Palgrave Macmillan, New York 2008, s. 32–63.
 • Messenger Jon C., Ray Nikhil, The Distribution of Hour of Work in Developed and Developing Countries: What are the Main Differences and Why?, ILO, Travail Policy Brief 2013/5.
 • Ostoj Izabela, Sfera instytucjonalna rynku pracy krajów Ameryki Łacińskiej, w: Stanisław Swadźba (red.), Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Łacińskiej (monografia w druku).
 • Strzemińska Helena, Czas pracy w nowej gospodarce. Trendy i formy organizacji, w: Helena Strzemińska, Marek Bednarski (red.) Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, IPiSS, Warszawa 2015, s. 18–50.
 • Strzemińska Helena, Elastyczny czas pracy – funkcje gospodarcze, dochodowe, socjalne na przykładzie Francji, Niemiec i Holandii, w: Kazimierz Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003, s. 130–141.
 • Strzemińska Helena, Zarządzanie zasobami czasu pracy. Doświadczenia krajów europejskich, IPiSS, Warszawa 2003.
 • Strony internetowe
 • Doing Business. Labor Market Regulation, http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/labor-market-regulation; stan na 24.05.2016 r.
 • OECD, https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm; stan na 10.05.2016 r.
 • The Working Time Directive 2003/88/EC, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri= CELEX:32003L0088; stan na 03.06.2016 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-676a2974-3e1e-4630-9092-75ef0cc9b4e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.