Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 47-55

Article title

Pomiar dokonań procesów logistycznych w przedsiębiorstwie z sektora paliwowego

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Systemy pomiaru dokonań mają na celu dostarczyć kierownictwu przedsiębiorstwa istotnych, krytycznych informacji związanych z najważniejszymi aspektami jego funkcjonowania. Celem artykułu jest przedstawienie istoty pomiaru dokonań procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, które zajmuje się detaliczną i hurtową sprzedażą paliw płynnych. Zaprezentowano etapy pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie paliwowym oraz przedstawiono możliwości konstrukcji mierników dla poszczególnych podsystemów występujących w analizowanym podmiocie gospodarczym. Podjęta problematyka badawcza i postawiony cel zdeterminowały wybór metod badawczych, takich jak: przegląd literatury, indukcja, analiza materiałów wewnętrznych wybranego przedsiębiorstwa i wywiad pogłębiony. Podmiotem badań jest przedsiębiorstwo z sektora paliwowego prowadzące działalność dystrybucyjną paliw ropopochodnych na terenie województwa podkarpackiego.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-677455f7-e369-4556-8faa-91bf75dfa245
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.