PL EN


2013 | 21 | 29-52
Article title

Przygotowanie do wykonywania zawodu weryfikatora tłumaczeń jako wyzwanie współczesnej dydaktyki przekładu pisemnego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Preparing students for the job of the translation reviser as the challenge of current translation teaching
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is an attempt to answer the questions concerning the character of the process of translation revision, the competence and the range of duties of the reviser in the light of the norm EN 15038, and the undergraduate and postgraduate courses on the faculties of philology and linguistics of Polish universities in the light of requirements set for the people applying for the job of the translation reviser. The considerations presented herein refer also to such suggestions of studies programs modifications in the courses offered by Polish universities on the faculties of philology and linguistics as to enable graduates to find themselves on the current translation job market.
Year
Volume
21
Pages
29-52
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Arthern, P. (1983), “Judging the Quality of Revision”, Lebende Sprachen, 2, s. 53‑‑ 57.
 • Brunette, L., Gagnon, C., Hine J. (2005), “The GREVIS Project: Revise or Court Calamity”, Across Languages and Cultures, 6 (1), s. 29‑‑ 45.
 • Cestac, F. (2008), “The Recruitment of Translators/Précis‑‑ Writers at the United Nations and Quality Control of Translations”, w: Rose, M.G. (ed.), Translation Excellence, John BenjaminsPublishing Company, Amsterdam–Philadelphia, s. 77‑‑ 86.
 • Domagała, J. (2006), „Przekłady według europejskiego standardu”, [on‑‑ line] http://www.maart.com/en/node/359 – 11.04.2013.
 • Dubisz, S. (red.) (2008), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gouadec, D. (2007), Translation As a Profession, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia.
 • Grucza, S. (2005), „Adaptacja tekstów specjalistycznych w dydaktyce przekładu”, w: Piotrowska, M. (red.), Język trzeciego tysiąclecia III. Konteksty przekładowe, Tertium, Kraków, s. 407‑‑ 415.
 • Hansen, G. (2008), “The Speck in Your Brother’s Eye – the Beam in Your Own: Quality Management in Translation and Revision”, w: Hansen, G., Chesterman, A., Gerzymisch‑‑ Arbogast, H. (ed.), Efforts and Models in Interpreting and Translation Research, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, s. 255‑‑ 280.
 • Hansen, G. (2009), “A Classification of Errors in Translation and Revision”, w: Forstner, M., Lee‑‑ Jahnke, H., Schmitt, P. (ed.), CIUTI‑‑ Forum 2008. Enhancing Translation Quality: Ways, Means, Methods, Peter Lang, Bern, s. 313‑‑ 326.
 • Hine, J.T. Jr (2003), “Teaching Text Revision”, w: Baer, B.J., Koby, G.S. (ed.), Beyond the Ivory Tower: Rethinking Translation Pedagogy, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, s. 135‑‑ 156.
 • Kaufman, S. (2002), „Dlaczego neofilologów trzeba uczyć języka polskiego?”, w: Kopczyński, A., Zaliwska‑‑ Okrutna, U. (red.), Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 225‑‑ 231.
 • Kościałkowska‑‑ Okońska, E. (2007), „Analiza wyzwań i zagrożeń dla dydaktyki przekładu na kierunkach filologicznych. Przedefiniowanie roli nauczyciela i studenta”, w: Piotrowska, M. (red.), Współczesne kierunki analiz przekładowych, Tertium, Kraków, s. 261‑‑ 267.
 • Krajewska, M., Zieliński, L. (red.) (2013), Rocznik Przekładoznawczy, 8.
 • Künzli, A. (2006), “Translation Revision – A Study of the Performance of Ten Professional Translators Revising a Technical Text”, w: Gotti, M., Sarcevic, S. (ed.), Insights into Specialized Translation, Peter Lang, Bern–Frankfurt, s. 195‑‑ 214.
 • Künzli, A. (2007), “A Study of the Performance of Ten Professional Translators Revising a Legal Text”, w: Gambier, Y., Shlesinger, M., Stolze, R. (ed.), Doubts and Directions in Translation Studies, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, s. 115‑‑ 126.
 • Mossop, B. (1992), “Goals of a Revision Course”, w: Dollerup, C., Loddegaard, A. (ed.), Teaching Translation and Interpreting, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philapdephia, s. 81‑‑ 90.
 • Mossop, B. (2001), Revising and Editing for Translators, St. Jerome, Manchester.
 • Mossop, B. (2007), “Empirical Studies of Revision: What We Know and Need to Know”, [on‑‑ line] http://www.jostrans.org/issue08/art_mossop.pdf – 22.04.2013.
 • Paprocka, N. (2005), „Problemy klasyfikacji błędów w przekładzie. Studenckie tłumaczenia tekstów użytkowych z francuskiego na polski”, w: Piotrowska, M. (red.), Język trzeciego tysiąclecia III. Konteksty przekładowe, Tertium, Kraków, s. 417‑‑ 428.
 • Piotrowska, M. (2007), Proces decyzyjny tłumacza, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • PN‑‑ EN 15038 Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług (2006), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • Revision Manual, [on‑‑ line] http://ec.europa.eu/translation/spanish/guidelines/documents/revision_manual_en.pdf – 01.02.2013.
 • Roberts, I., “Translation Revision Procedures – An Explorative Study”, [on‑line] http://www.kuleuven.be/cetra/papers/papers.html – 01.02.2013.
 • https://www.ils.uw.edu.pl/fileadmin/dz_fl_ils/ILS_UW_program_studiow_DZ‑‑ FL‑ L‑ ILS_2012.pdf – 22.02.2013.
 • http://www.jooble.com.pl – 22.02.2013.
 • http://www.kuleuven.be/cetra/papers/papers.html – 01.02.2013.
 • http://www.lacrosse.pl – 22.02.2013.
 • http://www.maart.com – 22.02.2013.
 • http://www.pl.indeed.com – 22.02.2013.
 • http://www.praca.money.pl – 22.02.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67984406-0a68-4340-be9a-a2fbbcd5dcf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.