PL EN


2011 | 1/2011 (31) | 53-71
Article title

Długość cyklu inkasa należności i rotacji zapasów w przedsiębiorstwach na trzy lata przed sądowym ogłoszeniem upadłośc

Content
Title variants
EN
Cycle length collection of receivables and inventory turnover in companies for three years before the bankruptcy court
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents the results of changes in cycle length collection of receivables and inventory turnover in the three years before the bankruptcy of enterprises. Analyzed were a total of 128 economic entities, whose bankruptcy proceedings took place in the years 2003-2010. The results of the study indicate that on average one year prior to bankruptcy, the companies are able to effectively vindicate their claims every 99 days. This means that those companies, having difficulties in enforcing their claims, consequently themselves become insolvent debtors. By way of a chain reaction they plunge other companies, which are further links the business processes. The tested entities with the approach toward bankruptcy also lengthen the average cycle of rotation of stocks, which, on the average of one year prior to bankruptcy, are kept in stock for 64 days. This situation is a consequence of making mistakes at the operational management level of bankrupt companies. Ongoing monitoring and conscious interpretation of the indicators of the financial analysis, discussed in the article, can be an effective optimization tool to monitor and manage enterprise assets area.
Keywords
Year
Issue
Pages
53-71
Physical description
Dates
online
2011-03-30
Contributors
  • Katedra Ekonomiki Przedsiebiorstw, Wydzial Zarzadzania, Uniwersytet Gdanski, antonowicz@wzr.pl
References
  • Antonowicz, P. 2007. Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ODDK.
  • Antonowicz, P. 2010, Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce – roczny raport z badań, Warszawa: Wydawnictwo KPF w Polsce.
  • Antonowicz, P. 2010, Zmienne egzogeniczne funkcji dyskryminacyjnych w polskich modelach prognozowania upadłości przedsiębiorstw, w: A.P. Balcerzak i E. Rogalska (red), Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  • Gabrusewicz, W. 2010, Audyt sprawozdań finansowych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
  • Micherda, B. 2006, Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Warszawa: Difin.
  • Zakrzewski, R. 2010. Udział małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB i wartości dodanej brutto. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, Warszawa: PARP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-679d8eec-4daa-4397-8926-2aeafdbd6906
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.