PL EN


2019 | vol. 63, nr 5 | 123-135
Article title

A study of residents’ ecological awareness and behaviour in the context of the transformation of Gdynia towards a zero waste city

Authors
Content
Title variants
PL
Badanie świadomości ekologicznej i zachowań mieszkańców Gdyni pod kątem realizacji idei miasta bez odpadów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The problems of modern cities prompt the need to seek new solutions. An example of such a solution is the zero waste concept, which proposes an integrated approach to contemporary civilization changes and whose postulates perfectly fit into the specificity of cities. This includes a municipal waste management system based on the concept’s main principles, whose proper functioning rests to a large extent on the residents: they decide what will become waste, how much they will produce, and how it will be sorted. The aim of the article is to examine ecological awareness among residents and their behaviour in the context of making of Gdynia a zero waste city. A survey was conducted on the basis of a paper questionnaire, which contained statements covering the topics of knowledge, behavioural and attitude awareness, and emotional awareness. In addition was divided into three thematic areas: general ecological problems, the municipal waste management system, and consumer attitudes and behaviour. The results revealing that respondents showed a moderate level of ecological awareness.
PL
Problemy współczesnych miast zmuszają do poszukiwania rozwiązań, które kompleksowo lub chociaż po części je rozwikłają. Takim przykładem może być idea miasta bez odpadów, proponująca zintegrowane podejście do współczesnych przemian cywilizacyjnych. Jej postulaty idealnie wpisują się w specyfikę miast. Elementem tej koncepcji jest system gospodarki odpadami komunalnymi oparty na jej głównych zasadach, a jego właściwe funkcjonowanie zależy od mieszkańców. Celem artykułu jest zbadanie świadomości ekologicznej mieszkańców i ich zachowań w kontekście transformacji Gdyni w kierunku idei miasta bez odpadów. Badanie sondażowe przeprowadzono w oparciu o papierowy kwestionariusz ankiety, który podzielono na trzy obszary tematyczne: ogólne problemy ekologiczne, system gospodarki odpadami komunalnymi oraz postawy i zachowania konsumenckie. Badał on wiedzę, zachowania, postawy i świadomość emocjonalną respondentów. Analiza i interpretacja wyników pozwoliła stwierdzić, że badani wykazali się średnim poziomem świadomości ekologicznej.
References
 • Ballantyne, R., Connell, S., and Fien, J. (1998). Students as catalysis of environmental change: a framework for researching intergenerational influence through environmental education. Enviromental Education Research, (4), 285-298.
 • Borsa, M. (2014). Zrównoważony metabolizm miejski w scenariuszach rozwoju aglomeracji warszawskiej. Przegląd Urbanistyczny, VIII, 12-14.
 • Burger, J.M. (1986). Increasing compliance by improving the deal: the that’s-not-all technique. Journal of Personality and Social Psychology, 51(2), 277-283.
 • Chalmin, P., and Gaillochet, C. (2009). From Waste to Resources. Paris: Veolia & Cyclope.
 • Desa, A., Kadir, N.A., and Yusooff, F. (2012). Environmental awareness and education: a key approach to Solid Waste Management (SWM) – A case study of a University in Malaysia. Waste Management, (5), 101-112.
 • Dyson, B., and Chang, N.B. (2005). Forecasting municipal solid waste generation in a fast-growing urban region with system dynamics modelling. Waste Management, (25), 669-679.
 • Global Footprint Network. (2016). National Footprint Accounts, 2016 Edition. Retrieved from www.footprintnetwork.org
 • Hannon, J., and Zaman, A.U. (2018). Exploring the phenomenon of zero waste and future cities. Urban Science, 2(3), 90.
 • Hoornweg, D., Bhada-Tata, P., and Kennedy, C. (2014). Peak waste: When is it likely to occur? Journal of Industrial Ecology, (19), 117-128.
 • Kwiatek, A., and Skiba, M. (2017). Świadomość ekologiczna młodych ludzi. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 28(2), 127-136.
 • Lehmann, S. (2010). Resource recovery and materials flow in the city: zero waste sustainable consumption as paradigms in urban development. Sustainable Development Law and Policy, (11), 28-38.
 • Liu, J., Li, Q., Gu, W., and Wang, Ch. (2019). The Impact of Consumption Patterns on the Generation of Municipal Solid Waste in China: Evidences from Provincial Data. International Journal of Environmental Research and Public Health, (16), 1717.
 • McKinsey Global Institute. (2012). Urban World: Cities and the rise of the consuming class. Retrieved from https://www.mckinsey.com.
 • Mesjasz-Lech, A. (2018). Filozofia zero odpadów a strategie środowiskowe miast. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, (127), 133-134.
 • Olivier, J., Schure, K., and Peters, J. (2017). Trends in Global CO2 and Total Greenhouse Gas Emissions. Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.
 • Ramsar. (2012). Background and context to the development of principles and guidance for the planning and management of urban and periurban wetlands. Retrieved from: http://ramsar.org.
 • Song, Q., Li, J., and Zeng, X. (2014). Minimizing the increasing solid waste through zero waste strategy. Journal of Cleaner Production, (104), 199-210.
 • The World Bank. (2012). What a waste: A global review of solid waste management World Bank. Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org.
 • UM Gdynia. (2014-2018). Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gdyni. Retrieved from: https://www.gdynia.pl/bip.
 • UN. (2016). The World’s Cities in 2016. Retrieved from: https://www.un.org.
 • WWF. (2016). Living Planet Report. Risk and resilience in a new era, http://wwf.panda.org.
 • Zaman, A.U., and Lehmann, S. (2013). The zero waste index: a performance measurement tool for waste management systems in ‘zero waste city’. Journal of Cleaner Production, (50), 123-132.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-679fa365-f4be-46ac-9dc7-e1970be0d3bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.