PL EN


2019 | 9 | s. 247-260
Article title

Przestępstwo napaści i znieważenia przedstawiciela obcego państwa

Content
Title variants
EN
Crime of diplomatic assault and slander on a representative of a foreign country
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono przestępstwo napaści i znieważenia przedstawiciela obcego państwa. Punktem wyjścia czynionej analizy jest regulacja prawa międzynarodowego publicznego, która określa dyrektywy kształtowania przepisów karnoprawnych wobec przestępstwa tzw. „obrazy dyplomatycznej” w państwach-stronach Konwencji o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom. W artykule autor wskazuje na międzynarodowy charakter regulacji art. 136 k.k. Opis znamion typu czynu zabronionego poprzedzony został syntetycznym rysem historycznym. W opracowaniu zamieszczono dane statystyczne odnoszące się do częstotliwości popełniania przestępstwa tzw. „obrazy dyplomatycznej”.
EN
The article presents a crime of diplomatic assault and slander on a representative of a foreign country. The paper begins with an analysis of the public international law which gives directions of criminal law legislation regarding a crime of ”diplomatic slander” in each state being a party to the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents. The author pays attention to the international character of article 136 of the Polish Penal Code. A brief historical information precedes a description of features of a prohibited act. The article provides statistical data about a frequency of committing a crime of the so-called ”diplomatic slander”.
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydział Prawa i Administracji
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67a1985b-c0a3-474b-b293-edd560ebe74b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.