Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(5) | 94-107

Article title

Model zachowań prosumenckich konsumentów na rynku usług finansowych

Content

Title variants

EN
Model of Prosumer Behaviour of Consumers in the Market for Financial Services

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu była identyfikacja zjawiska prosumpcji na rynku usług finansowych oraz budowa modelu zachowań prosumenckich konsumentów na tym rynku. W zidentyfikowanym modelu zachowań prosumenckich wskazano na takie zmienne, jak: aktywne budowanie relacji z innymi konsumentami i z instytucjami finansowymi, samodzielne korzystanie z usług finansowych lub ich współtworzenie, aktywne informowanie innych klientów, aktywne komunikowanie się z instytucjami finansowymi. Na podstawie przeprowadzonych ogólnopolskich badań metodą ankietową można stwierdzić, że najczęściej zachowania prosumenckie konsumentów dotyczą tzw. aktywności informacyjnej. Zdecydowanie najrzadziej konsumenci przejawiają zainteresowanie aktywnym tworzeniem długotrwałych i wielostronnych relacji z instytucjami finansowymi oraz z innymi konsumentami na rynku usług finansowych. Prosumentami na rynku usług finansowych najczęściej są kobiety, osoby młode, posiadające wykształcenie średnie lub wyższe i reprezentujące jednoosobowe gospodarstwo domowe
EN
An aim of the article was to identify the phenomenon of prosumption in the market for financial services as well as construction of a model of prosumers behaviour of consumers in that market. In the identified model of prosumers behaviour, there are indicated such variables as an active building relationships with other consumers and financial institutions, an independent use of financial services or participation in creation thereof, an active informing other customers, and active communication with financial institutions. Based on the carried out nation-wide surveys one may ascertain that most often consumers’ prosumers behaviour concerns the so-called information activity. Definitely most seldom consumers display their interest in an active creation of long-term and multilateral relationships with financial institutions and with other consumers in the market for financial services. Prosumers in the market for financial services are women, young people, those with secondary or higher education and representing a one-person household.

Year

Issue

Pages

94-107

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6929

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-67a34b36-3914-435a-bdd8-1955ae4be6e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.