PL EN


2017 | 7 | 295-305
Article title

The impact of Great Recession on central bank balance sheet

Content
Title variants
PL
Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kryzys finansowy, zapoczątkowany na amerykańskim rynku nieruchomości, skutkował znaczącymi zmianami w sposobie prowadzenia polityki pieniężnej. W teorii i praktyce zaczęto mówić o tzw. niekonwencjonalnej polityce pieniężnej. W jej ramach szczególne miejsce zajmuje polityka bilansu banku centralnego. Na jej zastosowanie zdecydowało się liczne grono kierujących polityką pieniężną. Bezpośrednim rezultatem polityki bilansu banku centralnego jest zwiększenie sumy bilansowej oraz zmiana kompozycji aktywów i pasywów instytucji kierującej polityką pieniężną. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu kryzysu finansowego (tzw. Great Recession) na relację sumy bilansowej wybranych banków centralnych do produktu krajowego brutto. Zobrazowanie kształtowania się wymienionej relacji jest istotne, gdyż pokazuje skalę ingerencji banku centralnego w gospodarkę, która nastąpiła w rezultacie kryzysu finansowego. Ukazuje ona również skalę trudności przed jaką staną prowadzący politykę pieniężną przy wdrażaniu tzw. strategii wyjścia. W opracowaniu dokonano analizy ewolucji sumy bilansowej banku centralnego w relacji do produktu krajowego brutto w USA, strefie Euro, Anglii oraz Japonii.
EN
The financial crisis that began on the real estate market in the USA resulted in relevant changes in the theory and practice of monetary policies. It lead to an appraisal of unconventional monetary policies, in which a special place is held by balance-sheet policy. These types of actions were taken by significant numbers of central banks. A direct result of the balance-sheet policy conducted by the central bank is an increase and change to the structure of its balance sheet. This also indicates how difficult in implementation so-called exit strategies are going to be.The aim of the article is to present the impact of the Great Recession on the central bank’s balance sheet to the Gross Domestic Product ratio. This relation is important because it unveils the scale of the central bank’s intervention into the economy during the subprime crisis. This paper contains an analysis of the balance sheet/GDP ratio in the USA, the Eurozone, the §UK and Japan.
Contributors
 • Cracow Uniwersity of Economics
References
 • Bank of England (2016), Bank Rate cut and other new measures what do they mean?, 4 sierpnia, Londyn.
 • Bernanke B. (2002), Deflation: Making sure „It” doesn’t happen here, wystąpienie w Krajowym Klubie Ekonomicznym w Waszyngtonie, 21 listopada.
 • Bernanke B. (2009), The Crisis and the Policy Response, Remarks at the Stamp Lecture, London School of Economics, 13 stycznia.
 • Bernanke B., Reinhart V., Sack B. (2004), Monetary Policy Alternatives at the Zero Bound: An Empirical Assessment, „Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board”, Washington D.C.
 • Blanchard O., Simon J., Blanchard O., Simon J. (2001), The Long and Large Decline in U.S. Output Volatility, „Brookings Papers on Economic Activity”, no. 1.
 • Borio C. (2011), Central banking post-crisis: What compass for uncharted waters?, „Bank for International Settlements Working Papers”, nr 353.
 • Frankel J. (2012), The death of inflation targeting, VOX CEPR’s Policy Portal, http://voxeu.org/article/inflation-targeting-dead-long-live-nominal-gdp-targeting.
 • Grostal W., Ciżkowicz-Pękała M., Niedźwiedzińska J., Skrzeszewska-Paczek E., Stawasz E., Wesołowski G., Żuk P. (2015), Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach, Narodowy Bank Polski, Warszawa, http://www.nbp.pl/publikacje/bci/ewolucjastrategii-celu-inflacyjnego.pdf)
 • http://www.bankofengland.co.uk/markets/Pages/apf/default.aspx
 • Introduction of the „Quantitative and Qualitative Monetary Easing (2013), Bank of Japan, April.
 • Joyce M., Tong M., Woods R., The United Kingdom’squantitative easing policy: design, operation and impact, „Quarterly Bulletin 2011 Q3”, Bank of England.
 • Kimura T., Small D. (2004), Quantitative monetary easing and risk in financial asset markets, „Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board”, Waszyngton 2004.
 • Xie Y., Wong A. (2015), Once over $12 Trillion, the world’s currency reserves are now shrinking, „Bloomberg” kwiecień 2015, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-05/once-over-12-trillion-the-world-s-reserves-are-now-shrinking.
 • Zumbrun J., Kruger D. (2012), Bernanke says promoting financial stability is key Fed role, “Bloomberg”, 13 kwietnia, http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-04-13/bernanke-urges-greater-focus-on-promoting-financial-stability).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67ada8f0-71d6-44fa-aa16-4302ac0d11f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.