PL EN


2013 | 161 | 27-35
Article title

Kobiety w zarządzaniu organizacjami

Content
Title variants
EN
Women in the Management of Organisations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The position of women in the employment structure of many companies is changing. Women have more responsible positions, although their work, as shown by statistics, is less paid work than men. The need for compromise of work and family life for women has developed the qualities and skills that allow for effective decision-making on the ongoing processes in the company and thus more frequent promotions. This article attempts to identify the characteristics and skills that determine the effective functioning of women in organizations, in addition, the effect of the qualities listed on the management of processes in organizations. The article ends with proposals.
Year
Volume
161
Pages
27-35
Physical description
Contributors
References
  • R. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 38.
  • Z. Pierścionek: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 21.
  • H. Januszek: Sylwetka i rola współczesnego menedżera. W: Umiejętności kierownicze. Red. G. Bartkowiak, H. Januszek. AE, Poznań 1999, s. 158.
  • A. Woolley, T. Malone: Jak podnieść inteligencję zespołu? Dołącz do niego więcej kobiet. "Harvard Business Review Polska" 2012, nr 4.
  • European Professional Women's Network. Third EuropeanPWN BoardWomen Monitor 2008. http://www.europeanpwn.net/files/presentation_bwm_2008.pdf.
  • A.H. Eagly, L.L. Carli: Kobiety w labiryncie przywództwa. "Gazeta Wyborcza", nr 47 z 25.02.2008, s. 34.
  • European Professional Women's Network, Third Bi-annual European PWN BoardWomen Monitor 2008. European PWN, Milan 2008. http://www.europeanpwn.net/files/3rd_bwm_2008_press _release_1.pdf.
  • R.T. Bliss, L. Polutnik, E. Lisowska: Women Business Owners and Managers in Poland. W: New Perspective on Women Entrepreneurs. Red. J.E. Butler. Information Age Publishing Inc., Greenwich 2003.
  • E. Parsloe, M. Wray: Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 78-79.
  • K. Oppermann, E. Weber: Język kobiet, język mężczyzn, jak porozumiewać się w miejscu pracy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67af550b-62d7-48ec-aeb0-23f523995698
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.