PL EN


2020 | 111 | 3 | 59-75
Article title

Sienkiewiczowski rok 1966 w kontekście peerelowskiej polityki historycznej

Title variants
EN
Sienkiewicz’s Year 1966 in the Context of Polish People’s Republic Historical Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy zmian w recepcji twórczości Henryka Sienkiewicza dokonujących się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Ich tłem jest peerelowska polityka historyczna kształtowana w tym czasie pod wpływem sporu władz komunistycznych z Kościołem katolickim o ideologiczny wymiar obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Przedmiotem analizy uczyniono wybrane debaty na temat „Trylogii” inspirowane 50 rocznicą śmierci pisarza. Elementem wspólnym owych dyskusji dotyczących Sienkiewiczowskiego obrazu XVII wieku jest próba zniwelowania skojarzeń związanych z narodową mitologią i ideologią sarmacką na rzecz odbioru odwołującego się do wartości ogólnoludzkich i wpisującego dzieło w kontekst kultury popularnej.
EN
The paper refers to the changes in Henryk Sienkiewicz’s output reception that took place in the 1960s. The background of the changes is the historical policy of Polish People’s Republic shaped at that time by the influence of the communist authorities’ argument with the Catholic Church over the ideological dimension of The Millennium of the Polish State celebration. The subject of the analysis contained in this paper are selected debates over “Trylogia” (“The Trilogy”) inspired by its writer’s 50th death anniversary. Common element of the discussion about Sienkiewicz’s image of the 17th century is an attempt to understate the associations connected with national mythology and Sarmatian ideology for the reception that calls for universal values and that sets the work into the context of popular culture.
Year
Volume
111
Issue
3
Pages
59-75
Physical description
Dates
printed
2020-09-29
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LublinHenryk Sienkiewicz; „Trylogia [The Trilogy]”; the year 1966; politics of memory historical policy; cultural memoryHenryk Sienkiewicz; „Trylogia [The Trilogy]”; the year 1966; politics of memory historical policy; cultural memory
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
EISSN
2719-5376
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67c8b6cc-d22e-415f-8968-95a940e5bf03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.