PL EN


2017 | 14/3 | 49-64
Article title

Neither useful nor useless: The child in Kate Chopin’s fiction

Authors
Content
Title variants
PL
Ani przydatne, ani nieprzydatne – dziecko w twórczości Kate Chopin
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to analyze the figure of a child in the fiction of Kate Chopin, an American proto-feminist writer, on the example of her novel The Awakening and three short stories: “Beyond the Bayou”, “Désirée’s Baby” and “Ripe Figs”. Characters are analyzed here in terms of James Phelan’s mimetic, thematic and synthetic components as well as character’s dimensions and functions. It is argued that children in Chopin’s fiction contribute to the development of the narrative by transforming the dimensions of adult characters into their functions. Chopin portrays two types of children common in the literature of the period: the economically useful child (a little laborer) and the economically useless but emotionally priceless child (a mascot). A third type of child emerges especially in Chopin’s short stories: the child that is extremely useful in psychological and moral terms. This figure adds moral depth to the narratives, prompts the adult characters to evolve and serves as a source of in-text instabilities or as a medium of transferring the narrative tensions. The child’s psychological and moral value on the level of the plot translates into their narrative significance on the level of story construction.
PL
Artykuł omawia znaczenie postaci dziecka w twórczości amerykańskiej pisarki protofeministycznej Kate Chopin na przykładzie powieści Przebudzenie (The Awakening) oraz trzech opowiadań: Beyond the Bayou, Désirée’s Baby i Ripe Figs. Podstawą analizy postaci jest podejście Jamesa Phelana, opisujące mimetyczne, tematyczne i syntetyczne elementy postaci literackich i wprowadzające pojęcia ich aspektów oraz funkcji. Dzieci w twórczości Chopin przyczyniają się do rozwoju narracji poprzez przekształcanie aspektów postaci dorosłych w ich funkcje. Chopin konstruuje dwa typy postaci dziecięcych powszechne w literaturze jej epoki: dziecko przydatne ekonomicznie (małego robotnika) oraz dziecko nieprzydatne gospodarczo, ale bezcenne pod względem emocjonalnym (maskotkę). Ponadto szczególnie w opowiadaniach pisarki pojawia się trzeci rodzaj dziecka: bohater o wielkim znaczeniu psychologicznym i moralnym. Ta postać nadaje opowieści moralną głębię, motywuje rozwój i przemianę postaci dorosłych, a także stanowi źródło wewnątrztekstowych niestabilności lub pełni funkcję środka przekazu napięć narracyjnych. Psychologiczna i moralna wartość postaci dziecięcych na poziomie fabularnym przekłada się na ich znaczenie na poziomie konstrukcji opowiadań.
Contributors
author
References
 • Chopin, Kate (2015). “Beyond the Bayou”. In: Kate Chopin: The Dover Reader. Mineola: Dover Publications, 62-67.
 • Chopin, Kate (2015). “Désirée’s Baby”. In: Kate Chopin: The Dover Reader. Mineola: Dover Publications, 76-81.
 • Chopin, Kate (2015). “Ripe Figs”. In: Kate Chopin: The Dover Reader. Mineola: Dover Publications, 241.
 • Chopin, Kate (2015). The Awakening. In: Kate Chopin: The Dover Reader. Mineola: Dover Publications.
 • Dara, Llewellyn (1996). “Reader activation of boundaries in Kate Chopin’s ‘Beyond the Bayou’”. Studies in Short Fiction, 33. 2, 255-262.
 • Ewell, Barbara C. (1999). “Unlinking race and gender: ‘The Awakening’ as a southern novel”. The Southern Quarterly 37/3-4: 30-37.
 • Goodwyn, Janet (1994). “‘Dah you is, settin’ down, lookin’ jis’ like w’ite folks!’: Ethnicity enacted in Kate Chopin’s short fiction”. The Yearbook of English Studies 24: 1-11.
 • Knights, Pamela (2008). “Kate Chopin and the subject of childhood”. In: Jane Beer (ed.). The Cambridge Companion to Kate Chopin. Cambridge: Cambridge University Press, 44-58.
 • Palumbo-DeSimone, Christine (2002). “Race, womanhood and the tragic Mulatta: An issue of ambiguity”. In: C. James Trotman (ed.) Multiculturalism: Roots and Realities. Bloomington: Indiana University Press, 125-143.
 • Phelan, James (1989). Reading People, Reading Plots: Character, Progression, and the Interpretation of Narrative. Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Skaggs, Peggy (1988). “The Awakening’s relationship with American regionalism, romanticism, realism, and naturalism”. In: Bernard Koloski (ed.). Approaches to Teaching Chopin’s The Awakening. New York: MLA, 80-85.
 • Taylor, Helen (1989). Gender, Race, and Region in the Writings of Grace King, Ruth McEnery Stuart, and Kate Chopin. Baton Rouge: Louisiana State UP.
 • Terentowicz-Fotyga, Urszula, Jadwiga Węgrodzka (2015). “From character to identity… and back?”. In: Jadwiga Węgrodzka (ed.). Characters in Literary Fictions. Frankfurt am Main: Peter Lang, 7-24.
 • Zelizer, Viviana A. (1994). Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children. Princeton: Princeton University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-1220
ISSN
2451-1498
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67d072f2-0f2c-4e19-aa06-9765444377c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.