PL EN


2015 | 15/2 | 203-228
Article title

Zmiany w uprawnieniach pracowników związane z rodzicielstwem

Content
Title variants
EN
The most recent changes introduced in the area of pregnancy, maternity, paternity and assistants benefits to dependent children
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autor analizuje ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z 24.07.2015 r. Wspólną cechą nowelizacji przepisów Kodeksu pracy w 2015 r. jest zamiar ustawodawcy zagwarantowania równego traktowania pracowników oraz – w sprawach socjalnych – osób ubezpieczonych, zatrudnionych albo samozatrudnionych. W przedstawionych w niniejszym opracowaniu zmianach dokonanych w  dziale dziewiątym Kodeksu pracy – „Uprawnienia związane z rodzicielstwem” zaakcentowana została tendencja do łącznego i w zwiększonym zakresie aniżeli dotychczas równoprawnego korzystania z uprawnień do urlopów macierzyńskich, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskich, wychowawczych, ojcowskich oraz zwolnień od pracy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub dziećmi – uprawnienia rodzicielskie.
EN
The Author describes and examines amendments introduced in 2015 into the Polish Labour in protection of pregnancy, maternity and parental leaves and other rights arising in connection with paternity, assistance to dependants children. He concludes that since January 2nd, 2016 the protection of above mentioned rights ought to be seen as assimilable to the principle of equal treatment.
Year
Volume
Pages
203-228
Physical description
Contributors
  • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
  • K. Borek, Poradnik. Urlopy rodzicielskie. Jakie zmiany w 2016 r., „Dziennik Polski” 7.01.2016 r., nr 4 (21749), Rok LXXII.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67d1dcef-a92d-46c3-9581-1588c730dd7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.