PL EN


2017 | 65 | 187-198
Article title

Badania milenijne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Sandomierzu i na ziemi sandomierskiej

Authors
Title variants
EN
Millennial studies carried out by the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Sandomierz and the Sandomierz region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
On the initiative of the Department for Studies on the Origins of the Polish State established in 1949 extensive archaeological excavations were undertaken throughout the country. Sandomierz with the whole its region was an important spot on the map of these research. Both historical places of worship and early urban centres dating back to the beginnings of the Polish State are located in the area. In the case of Sandomierz there are also written sources that prove the centre’s exceptional significance at the dawn of the State of the First Piasts. It is not surprising that the expectations of both historians and archaeologists towards excavations conducted in the town area and the entire region were high from the very beginning. In the paper the most significant results of archaeological research that took place in the Sandomierz region in the years 1958-1968 were discussed.
Year
Volume
65
Pages
187-198
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
 • Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przekład R. Grodecki, opracowanie M. Plezia, wyd. IX, Wrocław 2008.
 • Bajka M., Florek M. 2015. Najstarszy cmentarz wczesnośredniowiecznego Sandomierza. Zeszyty Sandomierskie 21, 39, 70-74.
 • Buliński M. 1879. Monografija miasta Sandomierza. Warszawa.
 • Buko A. 1981. Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska. Wrocław.
 • Buko A. 1983. Sandomierski „kopiec” Salve Regina w świetle wyników ostatnich badań. Archeologia Polski 28, 1, 137-165.
 • Buko A. 1998. Początki Sandomierza. Warszawa.
 • Derwich M. 1992. Pobenedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu. Warszawa-Wrocław.
 • Derwich M. 2000. Wiarygodność przekazów pisemnych na temat kultu pogańskiego na Łyścu. Archeolog a źródła pisane. (W:) Z. Kurnatowska (red.), Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, 1, 97-104.
 • Florek M. 2000. Badania rozpoznawcze na Żmigrodzie w Opatowie i domniemanym grodzisku w Słupi Nadbrzeżnej. (W:) A. Buko, Z. Świechowski (red.), Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie zjazdu gnieźnieńskiego. Warszawa, 209-224.
 • Florek M., Stempin A. 2015. Badania archeologiczne na Wzgórzu Staromiejskim w Sandomierzu w roku 2015. Zeszyty Sandomierskie 21, 40, 55-59.
 • Gardawski A. 1955. Z badań powierzchniowych na terenie miasta Sandomierza. Wiadomości Archeologiczne 23/1, 92-96.
 • Gąssowska E. 1964. Wczesnośredniowieczne szachy z Sandomierza. Archeologia Polski 9, 148-169.
 • Gąssowska E. 1970. Badania wykopaliskowe w Sandomierzu w latach 1958-1968. Sprawozdania Archeologiczne 22, 209-229.
 • Gąssowski J. 1967. Początki Sandomierza w świetle badań archeologicznych (do XIII wieku). (W:) T. Wąsowicz (red.), Studia Sandomierskie. Materiały do dziejów miasta Sandomierza i regionu sandomierskiego. Łódź, 181-241.
 • Gąssowski J. 1968. Ośrodek kultu pogańskiego na Łysej Górze. (W:) K. Strug (red.), Religia pogańskich Słowian. Sesja naukowa w Kielcach. Kielce, 47-60.
 • Gąssowski J. 1969. Materiały do osadnictwa wczesnośredniowiecznego Sandomierszczyzny. Materiały Wczesnośredniowieczne 6, 303-473.
 • Gąssowski J., Manteuffel T., Tomaszewski Z. 1954. Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w okresie od 7 do 30 maja 1953 r. nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym i architekturą romańską w Opatowie (Wstęp). Przegląd Historyczny 45, 691-721.
 • Gąssowscy E. i J. 1970. Łysa Góra we wczesnym średniowieczu. Wrocław.
 • Gieysztor A. 1953. Kierownictwo Badań nad początkami Państwa Polskiego w latach 1949-52. Zapiski Archeologiczne 2.
 • Kowalewska-Marszałek H. 1993. Wzgórze Żmigród. (W:) S. Tabaczyński (red.), Sandomierz: badania 1969-1973, I, Warszawa, 323-361.
 • Kowalczyk E. 1993. Żmigród w świetle badań historycznych i językowych. (W:) S. Tabaczyński (red.), Sandomierz: badania 1969-1973, I, Warszawa, 80-89.
 • Kuczyński J., Pyzik Z.W. 1968. Ośrodek kultu pogańskiego na Górze Grodowej w Tumlinie pow. Kielce. (W:) K. Strug (red.), Religia pogańskich Słowian. Sesja naukowa w Kielcach. Kielce, 61-67.
 • Rysiewscy T. i H. 1991 [1992]. Kompleks sepulkralno-osadniczy na Wzgórzu Świętojakubskim w Sandomierzu: próba reinterpretacji materiałów. Archeologia Polski 36/1-2, 193-234.
 • Tabaczyński S. 2000. Tetrakonchos z emporą zachodnią na krawędzi skarpy wiślanej w Zawichoście. (W:) A. Buko, Z. Świechowski (red.), Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie zjazdu gnieźnieńskiego. Warszawa, 191-198.
 • Wysocki J. 2013. Wyniki badań archeologicznych na stanowisku nr 1 „Żmigród” w Opatowie w 2011 i 2012 r. (W:) R. Kubicki (red.), Studia nad rozwojem miasta Opatowa i powiatu opatowskiego. Kielce-Opatów, 36-37.
 • Żaki A. 1974. Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej. Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0079-7138
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67d4556a-b59c-4af3-a6ed-8ad39bc03230
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.