PL EN


2018 | 2(92) | 103-114
Article title

PLONOWANIE ZBÓŻ W LATACH 1960-2009 W DOŚWIADCZENIACH ORAZ WARUNKACH PRODUKCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Title variants
EN
Cereal yields in 1960-2009 in experiments and production conditions in Podlaskie voivodship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the study was to compare the yield of basic cereal species in field experiments and production conditions over 50 years. The paper presents the results of strict cultivar experiments conducted in field experiments in the years of 1960 2009 in farms of individual farmers, in the area of the Podlaskie voivodship, Poland. The research was conducted by Podlaskie Agricultural Advisory Center in Szepietowo under the substantive supervision of IUNG-PIB in Pulawy, and since 2000 udner the post-registration experiment by Research Centre for Cultivar Testing (COBORU). Measured yields of basic cereal species: winter rye, winter wheat, spring barley and oats, and since 1990 also winter triticale. The results of the experiments were compared against the yields of cereals obtained in the production, based on the data of the Statistical Office in Bialystok. During 50 years, 503 strict fields experiments were conducted in total. The yields of cereals harvested form the experiments were on average 60-145% higher than those obtained from the production fields. Over the years, this diversity increased in all species. The biggest differences in yields between the experiments and production occurred in the latter 10 years.
Year
Issue
Pages
103-114
Physical description
Contributors
 • : Dr inż. Tadeusz Dworakowski, Pracownia Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Wiewiórcza 68, 15-532 Białystok, Poland. , tdworakowski@op.pl
References
 • 1. Biesiacki A., Kuś J., Madej A. (2004): Ocena warunków przyrodniczych do produkcji rolnej województwa podlaskiego. IUNG Puławy.
 • 2. Dworakowski T. (2001): Porównanie plonowania żyta i innych gatunków zbóż w stanowiskach po kłosowych. Pamiętnik Puławski, zeszyt 128, str. 67-74.
 • 3. Dworakowski T., Kuźmicki J. (2001): Dynamika plonów żyta na tle innych gatunków zbóż w doświadczeniach terenowych przeprowadzonych na obszarze woj. podlaskiego w latach 1960-1990. Pamiętnik Puławski, zeszyt 128, str. 75-82.
 • 4. Dworakowski T., Kuźmicki J. (1999): Stan i możliwości produkcji zbóż w woj. podlaskim. Pamiętnik Puławski, zeszyt 114, str. 73-81.
 • 5. Grabiński J. (1999): Technologie uprawy zbóż. Pamiętnik Puławski, zeszyt 114, str. 403-415.
 • 6. Grabiński J. (2014): Warunki glebowe i agrotechniczne w kształtowaniu wysokości i jakości plonów żyta ozimego. Studia i raporty IUNG, zeszyt 41, str. 147-166.
 • 7. Kołoszko-Chomentowska Z. (2013): Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w woj. podlaskim. IUNG PIB, Monografie i rozprawy naukowe.
 • 8. Krasowicz S., Nieściór E. (2001): Dynamika zmian produkcji żyta w Polsce. Pamiętnik Puławski, zeszyt 128, str. 151-158.
 • 9. Kuś J. (1998): Dobra praktyka rolnicza w gospodarce płodozmianowej i uprawie roli. Materiały konferencyjne, Puławy, 3-4 marzec, 1998.
 • 10. Kuś J., Jończyk K., Kawalec A. (2007): Czynniki ograniczające plonowanie pszenicy ozimej w różnych systemach gospodarowania. Acta Arophysica 10 (2), str. 407-417.
 • 11. Mazurek J. (1998): Badania IUNG z zakresu technologii produkcji roślinnej. Biuletyn Informacyjny IUNG nr 8, str. 15-22.
 • 12. Mazurek J., Kuś J. (1992): Porównanie wymagań przedplonowych pszenżyta z innymi gatunkami zbóż. Biuletyn IHAR 181/182, str. 93-105.
 • 13. Noworolnik K. (2007): Rola odmiany w technologii zbóż jarych. Studia i Raporty IUNG-PIB, zeszyt 9, str. 9-16.
 • 14. Noworolnik K. (2008): Wpływ wybranych cech jakości gleby na plonowanie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Acta Arophysica 12 (2), str. 487-498.
 • 15. Noworolnik K., Terelak H. (2006): Wpływ agrotechnicznych właściwości gleb na plon ziarna i białka jęczmienia jarego, owsa oraz ich mieszanek. Rocznik gleboznawczy LVII nr 3/4, str. 72-72.
 • 16. Rocznik Statystyczny. WUS Białystok, 1960-2009.
 • 17. Święcicki W. i inni (2011): Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej. Polish Journal Agronomy 7, str. 102-112.
 • 18. Wicki L. (2010): Poziom wykorzystania nośników postępu biologicznego w rolnictwie polskim w latach 1996-2009. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów i Agrobiznesu, zeszyt 1, str. 251-256.
 • 19. Witek T. (1981): Waloryzacja Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej Polski wg. gmin. IUNG Puławy.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67d4b374-f8c9-4a3b-8e2b-3bf1cd3b3dbb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.