PL EN


Journal
2008 | 1 | 225-244
Article title

Language testing: towards a methodology for the study of the method effect

Authors
Content
Title variants
PL
Sprawdzanie umiejętności w nauce języka: w stronę metodologii badania efektu metody
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje kwestię metodologii badania efektu metody w kontekście testów sprawdzających. Podczas gdy w tradycyjnych badaniach efektu metody w pomiarze różnicującym stosowana jest oparta na korelacjach macierz wielu cech – wielu metod, w przypadku pomiaru sprawdzającego kluczową rolę odgrywa istotność różnicy między średnimi, ponieważ trudność zadań testowych ma bezpośredni wpływ na decyzje klasyfi kacyjne. Autor zwraca szczególną uwagę na strukturę eksperymentu oraz sposoby kontrolowania wpływu zmiennych zakłócających w planach z powtarzanym pomiarem.
EN
This article discusses the methodology for investigating the effect of item format on test performance. While correlational procedures have traditionally been used in examinations of the method effect in the context of norm-referenced tests, the signifi cance of differences between means is more important for criterion-referenced testing because test diffi culty has a direct infl uence on classifi cation decisions. Special attention is given to ways of controlling confounding factors in repeated-measures experimental designs.
Journal
Year
Issue
1
Pages
225-244
Physical description
Artykuł
Dates
published
2008-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-67d6c8b9-8ff5-4cc9-95b1-ad468bba062e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.